Jaké jsou celkové náklady na stavbu školky v Ostravě-Hrabové?

(Aktualizováno 3.11. 2021 12:06) Když jsem se vedení městského obvodu dne 20.10. 2021 ptal na posledním jednání zastupitelstva na celkové náklady na stavbu školky za úřadem v Ostravě-Hrabové, nebyli mi na to ochotni odpovědět, protože cenu dle jejich slov neznali. Nicméně nyní se bohužel potvrzuje, že nás opravdu školka stála 80 mil. korun a chyba v žádosti o dotaci je tak chybou naší úřednice za desítky miliónů korun.

Upozornění: Mám-li kdekoliv chybu/nepřesnost, prosím, upozorněte mě na to na [email protected], v článku to opravím s vyznačením změn.

Rekapitulace cen v čase

Rekapitulace cen v čase

Prosinec 2017:

 • Nová školka na V. Huga měla stát: 47 179 836 Kč včetně DPH.
 • Nová školka za úřadem měla stát: 39 899 750 Kč včetně DPH.
 • Díky tomu, že cena za stavbu školky na MŠ Bažanova měla být nižší než na V. Huga, zastupitelé rozhodli o přesunu školky za úřad.

Červen 2018:

 • Dle článku v Deníku měla školka za úřadem stát 40 mil. Kč.
 • „Obec dlouhá léta šetřila a má úspory. Pro celou vizi centra jsou ale zcela jistě nedostačující. Pohybujeme se spíše ve stovkách milionů korun. Jen školka vyjde na čtyřicet milionů a přístavba pro kulturní dům na dvacet,“ propočítává starosta, který spoléhá i na podporu města.

Září 2018:

 • V žádosti o dotaci z IROP se dokládalo, že konečná cena bude 52 094 319,85 Kč včetně DPH.
 • Uvedená cena je včetně technologie kuchyně a vnitřního interiérového vybavení. Později někdo tyto položky z rozpočtu před vyhlášením veřejné zakázky vyškrtnul.

Březen 2019:

 • Vedení MOb nechalo z nějakého důvodu v průběhu posuzování žádosti o dotaci cenu přepočítat a cena se náhle vyšplhala na 61 768 727,51 Kč včetně DPH.
 • !!!Bez technologie kuchyně a vnitřního interiérového vybavení.
 • Ještě stále včetně zahradního skladu, koloběžkového hřiště, všech interaktivních tabulí a laviček za nižší stovky tisíc korun.

Září 2019:

 • Nejnižší nabídku v rámci soutěže podala společnost Morys: 72 479 888,31 Kč včetně DPH. Tato nabídka je o 10 mil. vyšší než projekční cena a je o 20 mil. vyšší než bylo uvedeno v žádosti o dotaci o pouhý rok dříve. Navíc zde není uvedena cena za technologie kuchyně a vnitřního interiérového vybavení, což v žádosti o dotaci uvedeno bylo (viz cena ze září 2018).
 • Cena je včetně zahradního skladu, koloběžkového hřiště, všech interaktivních tabulí a laviček za 1.2 mil. korun a celého parkoviště.
 • Rozdíl v projekční ceně a ceně v podaných nabídkách dosud nikdo nevysvětlil. Jinde se soutěží za 90% projekční ceny, u nás jdeme hodně nad 100% projekční ceny. Stavební firmy z nějakého důvodu v Hrabové nepodávají nabídky, takže soutěž není v podstatě soutěží.
  • Projekční cena: 61 768 727,51 Kč včetně DPH.
  • Morys: 72 479 888,31 Kč
  • OHL ŽS, a.s. : 73 379 681,77 Kč
  • Metrostav: 74 758 312,92 Kč

Říjen 2021:

 • Celkové náklady na stavbu školky jsou dle ÚMOb Ostrava-Hrabová minimálně 79 691 660,10 Kč včetně DPH.

Novostavba MŠ ul. Bažanova – celkové náklady stavby po uzavření dodatku č. 7

Celkové náklady se dosud vyšplhaly na 79 691 660,10 Kč včetně DPH a to je stále ještě cena s pouhým odhadem za náklady na dokončení parkoviště a bez dalších věcí, které se mi nepodařilo zmapovat. Např. nové bezdrátové telefonní přístroje YEALINK W53P, které stály 3 025 Kč za kus, tj. 9 075 Kč za tři kusy. Dále pak radní Jiří Dolejška navrhnul odměny paní Králové, starostovi a místostarostce, které dosud nejsou zmapovány a ani zohledněny v celkové ceně.

Je potřeba zdůraznit, že z této částky 80 mil. korun se odečetly formou méněprací statisícové položky, které se z rozhodnutí zastupitelstva nerealizovaly a cena stavby tak měla být nižší.

 • Koloběžkové hřiště (cca 500 000 Kč)
 • Zahradní sklad (cca 700 000 Kč)
 • Interaktivní tabule
 • a další…

  Zdroj: ÚMOb Ostrava-Hrabová

  Zdroj: ÚMOb Ostrava-Hrabová

 

(Aktualizováno 3.11. 2021 9:45)

Pane Orkáči, cena za stavební materiál šla nahoru, proto cena mohla být vyšší, ne?

Je nepravděpodobné, že by společnost Morys tvrdila nepravdu v roce 2020, když napsali, že mají závazně objednán materiál za více než 40 mil. korun. Sdělení nám předal starosta na jednání zastupitelstva.

Také jsme se mohli v Hrabovských listech 08/2021 dočíst, co k ceně řekl stavbyvedoucí:

Dost nás zavazoval striktně daný termín dokončení o letošních prázdninách a od 1. září provoz – nemohli jsme si dovolit jakékoliv práce pozastavit. Díky tomu jsme ale stavěli v době, kdy ceny materiálů byly nižší než nyní.

(Aktualizováno 3.11. 2021 11:15)

Kolik jsme měli dostat peněz z IROPu na školku?

85% z částky 52 mil. Kč. Dotace nebyla nároková, ale my jsme byli vyřazeni až při posuzování žádostí, kdy jsme nedoložili společné stavební povolení s nabytím právní moci. Magistrát mi sdělil, že jsou schopni doložit komunikaci paní Králové s MMO, že věděla, že se musí v září 2018 spěchat, že o problémech věděla (jinak se nestihne vydat stavební povolení). Paní Králová tedy společně s vedením MOb Ostrava-Hrabová svým nedůsledným jednáním mohla za to, že jsme byli vyřazeni. Nikoliv při podání žádosti o dotaci (09/2018), ale až při posuzování žádosti v 02-03/2019.

Stanovisko finančního výboru, kde se mimo jiné píše i počet procent, kolik jsme mohli získat, je následující:

Chybou v procesu předkládání dokumentace přišel náš obvod o možnost získání 85% dotace z částky 52 mil. Kč, tj. cca 44 mil. Kč. Za což je někdo zodpovědný a je nutné požadovat náhradu škody.

(Aktualizováno 3.11. 2021 12:06)

Martin Veselý: Mám chápat navrh pana Dolejšky jako “malou domů”?

Každý ať si to vyhodnotí sám…

 

Štítky:

13 Komentáře

 1. vladimír Slavík říká:

  Snažím se být občanem, který se zajímá o veřejné záležitosti. Pozorně je sleduji, včetně nákladů na stavbu nové školky. Byly neoprávněně vysoké nebo přiměřené s ohledem na současnou situaci v oblasti stavebnictví? A nejen v této oblasti. Podle odborníků je problematický i platný zákon o  veřejných zakázkách.

  Při posuzování oprávněnost výše nákladů na tuto stavbu se spoléhám na odbornou zdatnost členů našeho Finančního í a Kontrolnho výbou. Nic jiného mi ani nezbývá. Prozatím tyto výbory nezjistily žádné nesrovnalosti.

  Pokud jde o aktivity pana Ing. Radka Orkáče, tak “klobouk dolů”. V  žádném jiném městském obvodě nemají tak iniciativního a odborně zdatného zastupitele. Myslím si, že jeho místo je ne v obvodním, ale v městském zastupitelstvu. Možná se tak stane v příštím volebním období. Byl by to velký přínos nejen pro Hrabovou, ale pro celé město.

  • Petr+Žižka říká:

   Zvláštní, jeden den vyzývá pan Slavík zastupitele Radka Orkáče k rezignaci, protože nedokázal prosadit své návrhy, a druhý den jej vyzdvihuje a píše (cituji): “Myslím si, že jeho místo je ne v obvodním, ale v městském zastupitelstvu.” A (opět citát): “Pokud jde o aktivity pana Ing. Radka Orkáče, tak „klobouk dolů“. V  žádném jiném městském obvodě nemají tak iniciativního a odborně zdatného zastupitele(konec citátu).” To je už docela slušná schizofrenie… Samozřejmě, pro jistotu dodávám, že ne Radkova… Panu Slavíkovi bych doporučil zamyslet se nad sebou sama a případně si “vyguglovat” slovo “omluva” a pak ještě “pokání”, pakliže mu jsou oba pojmy evidentně cizí.

 2. Ludvík Podešva říká:

  Pane Orkáči, smekám před Vaší aktivitou. Sepsání takového článku s údaji svědčí o Vašich kvalitách a nasazení. Pro mě jste naprostý srdcař a děkuji Vám za to! Souhlasím s Vladimírem Slavíkem, klobouk dolů a palec nahoru!

 3. Vladimír Slavík říká:

  Pane Petře Žižko,

  ujišťuji vás, že každý svůj text určený pro veřejnost si velmi důkladně promyslím. Má sdělení mají často i ironický nádech. Ne každý je ale schopen to správně pochopit.

  • Petr+Žižka říká:

   Vážený pane Slavíku, pokud čtenář není schopen pochopit ironii (nebo také třeba humor či jakoukoli jinou formu sdělení) je to vždy chyba autora textu. Ale už chápu, jste takový hrabovský šprýmař, vyžívající se v ironii. Pak už rozumím, že Vaše texty je třeba nebrat vážně. Děkuji za vysvětlení.

 4. Vladimír Slavík říká:

  Vážený pane Žižko, již jsem Vám naznačil, že mé texty jsou určeny těm vnímavějším čtenářům. Musíte se s tím smířit.

  • Milan Slíva jr. říká:

   A zde se musím oprávněně zeptat, existují vůbec pro díla páně Slavíka čtenáři s dostatečnou mírou vnímavosti? Moudrý pisatel by se snažil zjistit, zda opravdu nedělá něco špatně a jak své myšlenky sepsat, aby dopadly na úrodnou půdu. Obzvláště, pokud mu toto vytýká člověk, který se psaní věnuje profesionálně celý život a vystudoval ho na naší nejprestižnější univerzitě. Tak by učinil moudrý pisatel. Pisatel z přihrádky „Egoistický ješita“ se pouze znova a opět ujistí, že všichni okolo jsou blbci, nehodni jeho myšlenek.

  • Petr+Žižka říká:

   Výborně, pane Slavíku, můžeme tedy tento Radkův blog posunout dál. Od informací a komentářů jsme se zatím posunuli k polemikám. Ale můžeme tedy přejít i do formy filipiky, krásný to žánry, který se ze současné žurnalistiky už dávno vytratil. Takže pokud chcete, pojďme do filipiky. Chápu, že se navážíte do mne jako člověka, který neumí ocenit Vaši brilantní ironii, rozumím tomu, protože jazyk český, stejně jako formy sdělení jsou mi zcela cizí. Neumím tudíž Vaše brilantní žánrově excelentní úvahy pochopit, natož pak ocenit. Jen bych chtěl upozornit, že kdybyste uměl komunikovat se svými čtenáři na svém vlastním blogu, komunikoval byste tam a nemusel své překrásné polemiky publikovat jinde. Jenže Vy už jste dávno zjistil, že Vám čtenáři Hrabovských novin vlastně nerozumějí. Zjistil jste tak podle toho, že s Vámi nechtějí komunikovat. Proto jste se napojil na tento čtivý a čtený blog a zde rozpoutáváte své úvahy a ironicky laděné komentáře. Vynikající taktika, možná dokonce věříte, že tady Vám lidé budou rozumět. Přeji Vám hodně úspěchů a pěkný den. PŽ

 5. Vladimír Slavík říká:

  Pane Slívo jr.,
  vůbec si nemyslím “že všichni okolo jsou blbci”. Jak vás to mohlo napadnout? Svých spoluobčanů si velice vážím, včetně těch, kteří kritizují mé texty. A to bez ohledu na stupeň jejich vzdělání. Ten pro mne není důležitý,

  • Milan Slíva jr. říká:

   Jak mě to mohlo napadnout? Stačí číst… Já si z těch textů odnáším zejména tento dojem, ale nepopírám, že nejsem na ně také pravděpodobně dostatečně vnímavý a nehledám dostatečně mezi řádky, abych odhalil jejich umně skrytý význam. Jak lze jinak chápat, že v jednom článku napíšeš: „Místní ODS jsem označil před časem jako mafiánskou organizaci, a stále na svém názoru trvám.“ a položíš dotaz „Povede Hrabovou nadále mafiánská ODS v čele s Igorem Trávníčkem a s Jirkou Dolejškou?“. A o necelé dva měsíce později napíšeš „…si pana starostu Igora Trávníčka vážím. Je to čestný, přímý a nezáludný člověk.“. Jak si to lze vysvětlit jinak, že z lidí děláš blbce a píšeš bez rozmyslu to, co ti slina na jazyk přinese?

   • Petr+Žižka říká:

    Včera jsem napsal o jiném textu pana Slavíka, že je výsledkem zjevné schizofrenie. (Jen, abych byl správně pochopen, nehraji si tady, na rozdíl od jiných občanů Hrabové, na lékaře, který určí chorobu na dálku, myslím schizofrenii názorovou, a ta se dá dle textů určit poměrně snadno.). Ostatně další schizofrenní text, Milane, uvádíš sám – viz výše…

 6. Martin+Veselý říká:

  V HL se můžete dočíst, že jsme na stavbě ušetřili 663t. Že vypadly některé statisícové položky z rozpočtu stavby se už nedočtete…

 7. Šárka+Tomisová říká:

  A co na to KONTROLNÍ výbor?

[email protected] [email protected]