Vedení městského obvodu nepodalo námitku proti objížce nákladní dopravy přes Hrabovou

Pro jižní část Hrabové nemám dobré zprávy… Bohužel se potvrdilo, že rok a půl budou moci jezdit přes tuto část Hrabové nákladní auta nad 12 tun. Vedení městského obvodu se proti tomuto opatření odboru dopravy neodvolalo (nemělo námitek proti rozhodnutí, které viselo i na naší úřední desce), jak mi potvrdil pan Glumbík z odboru dopravy. Viz přiložené sdělení v článku.

S paní Faicovou jsem však domluvený, že ji předám fotodokumentaci, pomohu ji sepsat dopis na Ministerstvo dopravy a budeme společně usilovat o to, aby byla objížďka vedena přes Místeckou, nikoliv přes obydlenou oblast Hrabové.

Obdrželi jsme Vaši žádost o zdůvodnění dočasně zrušených zákazů vjezdu nákladních vozidel na sil. III/4705 v Ostravě Hrabové ve směru na Paskov a potvrzujeme, že uvedené dočasné změny v dopr. značení jsou součástí opatření provedených při příležitosti uzavření sil. III/47811 ul. Mitrovické v Nové Bělé pro silniční provoz v důsledku výstavby kanalizace.

Podotýkáme, že se oprávněně pozastavujete nad protažením objízdné trasy po ul. Prodl. Mostní a ul. Paskovské namísto po dálnici D56 ul. Místecké, avšak neberete v potaz, že s vedením objízdné trasy a jejím dopravním označením musí souhlasit vlastník a že přechodnou úpravu musí stanovit příslušný úřad, pro dálnici D56 tedy Ministerstvo dopravy.

Protože ani těsně před zahájením prací na kanalizaci v ul. Mitrovické se nepodařilo získat tyto souhlasy a stavbu nebylo možné déle odkládat, přistoupilo se k převedení objížďky po krajských silnicích a místních komunikací v jediném možném dostupném propojení, a to právě po ul. Prodl. Mostní a Paskovské.

Odpovědi na Vaše otázky:

 • Od MOb Hrabová neeviduje magistrát písemnou námitku či připomínku vůči dočasnému zrušení zákazu tranzitu nákladních vozidel na 12t v jižní čísti Hrabové.
 • Intenzita nákladní dopravy v ul. Mitrovické se v souvislosti s jejím uzavřením nezjišťovala, k dispozici jsou průměrné hodnoty ze sčítání prováděného Ostravskými komunikacemi, a.s., pro město, pode kterých je na průtahu sil. 111/47811 ul. Mitrovické, t.č. uzavřené, v běžném pracovním dni intenzita v obou směrech 3311 vozidel za 16 hodin, z toho 438 nákladní + BUS (údaje jsou z podzimu 2021).
 • Rozhodně nebylo zjišťováno, kolik nákladních aut projíždějících běžně ul. Mitrovickou má či nemá dálniční známku, nákladní auta platí v systému mýta, které je odbavováno elektronicky (což se v současnosti týká i dálničního poplatku pro osobní automobily).
 • Zdůvodnění proč je vedena objízdná trasa po ul. Paskovské v Hrabové – k rozhodnutí o objízdné trase žádné speciální podklady neexistují.
 • MOb Hrabová obdržel datovou schránkou dne 3.11. 2021 opatření zdejšího oboru dopravy, kterým byla stanovena přechodná úprava sil. provozu dle §77 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro uzavírku ul. Mitrovické vč. vyznačení objízdných tras. Opatření se dle zákona zveřejňuje na úřední desce magistrátu (1.11. – 18.11.2021) a bylo zasláno k zveřejnění i Úřadu městského obvodu Hrabová (rovněž datovou schránkou dne 3.11. 2021).
 • Důvod zrušení zákazových značek vyplývá z výše uvedeného, jelikož nebylo možné vést objízdnou trasu po dálnici D56, připadala v úvahu jedině trasa po sil. 111/4705 ul. Paskovské, tato trasa musí být osazena směrovým dopravním značením a potom se stěží může na takové trase nacházet omezení, které řidiči na objížďce zakáže pokračovat v jízdě daným směrem.
 • Jak vyplývá z výše uvedeného, vlastník, resp. správce dálnice D56 a ani Ministerstvo dopravy nesouhlasili s vedením objízdné trasy po této komunikaci.
 • Aby mohla být zrušena vyznačená objízdná trasa za uzavřenou ul. Mitrovickou po ul. Prodl. Mostní a Paskovské v Hrabové, je nezbytné vyznačit jinou trasu, patrně by se jednalo o trasu s využitím dálnice D56, o tom však musí rozhodnout (stanovit přechodnou úpravu sil. provozu) Ministerstvo dopravy.

S pozdravem,

Magistrát města Ostravy Odbor dopravy
Ing. Břetislav Glumbík vedoucí odboru dopravy

Pozn.: Vyjádření vedoucího odboru bylo převedeno do textové podoby za pomocí nástroje OCR.

Štítky: ,

Jeden komentář

 1. Pavel Bucko říká:

  Tak holt zase se mnou poskočí postel, když kolem projede náklaďák..

[email protected] [email protected]