Kateřina Zieglerová: Výsledky Tříkrálové sbírka 2022 v Ostravě-Hrabové

Milí Hrabované,

jak jistě víte, v měsíci lednu proběhla v naší farnosti Tříkrálová sbírka. A proto mi dovolte, abych jako koordinátorka sbírky, ještě jednou poděkovala všem, kteří se podíleli na jejím zdárném průběhu.

Velký dík patří třiceti malým koledníkům a jejich dospělému doprovodu, bez kterých by se tato sbírka nemohla uskutečnit. Jsou to právě oni, kteří svou ochotou a vstřícnosti koledují za jakéhokoli počasí v naší farnosti.

Dále bych chtěla poděkovat Květinářství Kvítko, Lékárně na Šídlovci a Ovoce a zelenina v Hrabové za umístění stacionárních pokladniček a Radomíru Orkáčovi za vkládání na Hrabová info.

Závěrem patří dík Vám, farníkům, kteří jste tyto koledníky přivítali ve svých domovech a přispěli do pokladniček. A tím jsme společně  letošní Tříkrálovou sbírku podpořili výtěžkem 107.424,- Kč.

A za to Vám ještě jednou patří velké DĚKUJI.

Kateřina Zieglerová


U příležitosti dvaceti let této sbírky v Ostravě-Hrabové jsem udělal pro Hrabová.Info rozhovor s organizátorkou místní sbírky Kateřinou Zieglerovou. Jednotlivé díly:

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]