Veřejné osvětlení na ulici K Pilíkům by mohlo být v srpnu letošního roku

Vzhledem k probíhajícímu zadávacímu řízení a veřejné zakázce ještě nejsou známy přesné termíny. Magistrát města Ostravy v těchto dnech zveřejnil smlouvu na zajištění technického dozoru a dle specialisty příprav a realizace investic z magistrátu pana Ing. Radka Konečného se předpokládá, že by se smlouva se zhotovitelem stavby měla podepsat v polovině dubna 2022.

Ode dne účinnosti smlouvy následně běží lhůta pro předání staveniště, která činí max. 30 pracovních dnů – po tuto dobu zhotovitel zajišťuje vytyčení sítí a přípravu stavby, tato lhůta by tedy mohla být konec května 2022 a poté následuje lhůta pro realizaci stavby, která činí 12 týdnů. Dokončení stavby veřejného osvětlení na ulici K Pilíkům tedy vychází na cca srpen 2022.

Rozsah stavby vychází z požadavku objednatele projektové dokumentace a je zřejmý z výkresu. Celé zájmové území stavby se nachází na území Statutárního města Ostravy, v městském obvodu Hrabová, v katastrálním území Hrabová. V rámci stavby bude vybudováno celkem 9 ks nových světelných míst napojených na stávající rozvod veřejného osvětlení na ul. Poplužní.

Technická zpráva (PDF)

Situační mapka navrženého veřejného osvětlení

Situační mapka navrženého veřejného osvětlení

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]