Příspěvek se štítkem: "K Pilíkům"

(FOTO) Oprava povrchu části komunikace K Pilíkům byla dokončena

V pondělí 9.10. 2023 byl společností PORR a.s. na ulici K Pilíkům v úseku mezi ulicí Poplužní a Bělskou položen nový asfaltový povrch. Za opravu této komunikace v délce 300 metrů a ploše 1080 m/2 zaplatíme 784 000 korun včetně DPH. Fotky z jsou na Google Photos:

Hrabová: Frézování ulice K Pilíkům – 5.10. 2023

Chtěli bychom Vás upozornit, že dne 5.10. 2023 proběhne na ulici K Pilíkům frézování komunikace. V tyto dny bude průjezd ulicí/cyklostezkou omezen. Následně dne 6.10. 2023 proběhne spojovací postřik a pokládka podkladní vrstvy. Finální vrstva se bude pokládat dne 9.10. 2023. V tyto dny nebude průjezd ulicí možný! Omlouváme se za způsobené problémy. V případě konzultace napojení nebo dotazů volejte na telefon 739 555 418 (pan Czyž).

(FOTO) Povolí odbor životního prostředí opravu povrchu části ulice K Pilíkům?

Jižní úsek ulice K Pilíkům, který začíná na křižovatce s Bělskou ulicí a vede k rybníkům Pilíky, je pro pěší a cyklisty významnou komunikací. Tato cyklostezka slouží jako spojnice s přírodou pro občany z Hrabové, Nové Bělé, Vratimova, Paskova a Ostravy-Jihu. Bohužel, stav povrchu této části komunikace je velmi žalostný.

Úřad v Hrabové uzavřel část ulice K Pilíkům

Pracovníci technických služeb v pátek páskami uzavřeli část ulice K Pilíkům. Důvodem je riziko pádu větví, které by mohly způsobit úraz. Paní Moskalová z našeho úřadu uzavření konzultovala s panem Vašendou ze společnosti Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o., který v dané oblasti provedl obchůzku a situaci vyhodnotil jako nebezpečnou.

(FOTO) Na ulici K Pilíkům se doplňuje veřejné osvětlení

Dne 30. května 2022 byly zahájeny práce na stavbě „Doplnění veřejného osvětlení K Pilíkům“. Práce by měly probíhat 12 týdnů a v těchto dnech již byly postaveny sloupy… Děkujeme!

Magistrát: Na oplocení pozemků a zahrad ve významném krajinném prvku zapomeňte!

Magistrát minulý týden potvrdil, že trvá na svém stanovisku, které v minulosti zabránilo vybudování plotu a zahrady na pozemku, který zasahuje do vyznamného krajinného prvku “Na rybnících” v Ostravě-Hrabové. Povolení výstavby dalších domů v lokalitě na ulici K Pilíkům se tak zástupci developera komplikuje.

Milan Daníček: Reakce občana na článek zastupitele

Pan Daníček mě požádal o zveřejnění jeho reakce na můj článek, kde se ptám magistrátu, jestli povolí developerovi oplocení pozemků a využití zahrad. Jedná se o to, že magistrát již v minulosti vydal stanovisko, kterým oplocení a využití zahrady sousedního pozemku zakázal. Panu Daníčkovi se můj apel na dodržování jednou vydaných stanovisek magistrátu nelíbí a dle jeho slov (na naší společné schůzce) se pokusí se svými […]

Rezidenti z ulice K Pilíkům se dočkali, začnou práce na doplnění osvětlení

Od 30. května 2022 budou zahájeny práce na stavbě „Doplnění veřejného osvětlení K Pilíkům”. Práce by měly v případě bezproblémových klimatických podmínek probíhat 12 týdnů.

Povolí magistrát developerovi oplocení pozemků „Na rybnících (O.-Hrabová)”?

Někdo ospravědlňuje zájmy developerů a někomu není lhostejné, jak se nám mění krajina Hrabové přímo před očima. Srovnávací fotka ulice K Pilíkům z doby před několika lety s dnešní fotkou a má žádost o stanovisko k budoucímu oplocení pozemků developera jsou s vysvětlením v článku.

Vladimír Slavík: Oprava “Příčnice”, aneb starosta i tajemník si nechtějí komplikovat život

Vladimír Slavík se pustil do “boje” s našim úředním šimlem a zeptal se přímo magistrátu, zdali existují odborné studie o škodlivosti asfaltu ve vztahu k vegetaci, které by tak zdůvodnily nesouhlas s položením asfaltového povrchu na ulici K Pilíkům. V závěru článku se pan Slavík pozastavuje nad tím, že než aby si starosta i tajemník komplikovali život, radši v plném rozsahu “respektují” doporučení magistrátu.

[email protected] [email protected]