Příspěvek se štítkem: "K Pilíkům"

(FOTO) Na ulici K Pilíkům se doplňuje veřejné osvětlení

Dne 30. května 2022 byly zahájeny práce na stavbě „Doplnění veřejného osvětlení K Pilíkům“. Práce by měly probíhat 12 týdnů a v těchto dnech již byly postaveny sloupy… Děkujeme!

Magistrát: Na oplocení pozemků a zahrad ve významném krajinném prvku zapomeňte!

Magistrát minulý týden potvrdil, že trvá na svém stanovisku, které v minulosti zabránilo vybudování plotu a zahrady na pozemku, který zasahuje do vyznamného krajinného prvku „Na rybnících“ v Ostravě-Hrabové. Povolení výstavby dalších domů v lokalitě na ulici K Pilíkům se tak zástupci developera komplikuje.

Milan Daníček: Reakce občana na článek zastupitele

Pan Daníček mě požádal o zveřejnění jeho reakce na můj článek, kde se ptám magistrátu, jestli povolí developerovi oplocení pozemků a využití zahrad. Jedná se o to, že magistrát již v minulosti vydal stanovisko, kterým oplocení a využití zahrady sousedního pozemku zakázal. Panu Daníčkovi se můj apel na dodržování jednou vydaných stanovisek magistrátu nelíbí a dle jeho slov (na naší společné schůzce) se pokusí se svými […]

Rezidenti z ulice K Pilíkům se dočkali, začnou práce na doplnění osvětlení

Od 30. května 2022 budou zahájeny práce na stavbě „Doplnění veřejného osvětlení K Pilíkům“. Práce by měly v případě bezproblémových klimatických podmínek probíhat 12 týdnů.

Povolí magistrát developerovi oplocení pozemků „Na rybnících (O.-Hrabová)“?

Někdo ospravědlňuje zájmy developerů a někomu není lhostejné, jak se nám mění krajina Hrabové přímo před očima. Srovnávací fotka ulice K Pilíkům z doby před několika lety s dnešní fotkou a má žádost o stanovisko k budoucímu oplocení pozemků developera jsou s vysvětlením v článku.

Vladimír Slavík: Oprava „Příčnice“, aneb starosta i tajemník si nechtějí komplikovat život

Vladimír Slavík se pustil do „boje“ s našim úředním šimlem a zeptal se přímo magistrátu, zdali existují odborné studie o škodlivosti asfaltu ve vztahu k vegetaci, které by tak zdůvodnily nesouhlas s položením asfaltového povrchu na ulici K Pilíkům. V závěru článku se pan Slavík pozastavuje nad tím, že než aby si starosta i tajemník komplikovali život, radši v plném rozsahu „respektují“ doporučení magistrátu.

Petice: Oprava místních komunikací z důvodu snížení prašnosti

V dubnu letošního roku podepsali rezidenti z ulic K Pilíkům a Bělská petici, ve které požadují opravu místních komunikací z důvodu snížení prašnosti. Ing. Jana Faicová z úřadu v Hrabové informovala samosprávu o skutečnosti, že zde nelze realizovat zpevněný povrch s ohledem na omezení související s vyhlášeným krajinným prvkem. Znění petice, důležitá prohlášení starosty Igora Trávníčka i vyjádření magistrátu naleznete v článku.

Veřejné osvětlení na ulici K Pilíkům by mohlo být v srpnu letošního roku

Vzhledem k probíhajícímu zadávacímu řízení a veřejné zakázce ještě nejsou známy přesné termíny. Magistrát města Ostravy v těchto dnech zveřejnil smlouvu na zajištění technického dozoru a dle specialisty příprav a realizace investic z magistrátu pana Ing. Radka Konečného se předpokládá, že by se smlouva se zhotovitelem stavby měla podepsat v polovině dubna 2022.

Milan Daníček: Posouzení možných úprav křižovatek Paskovská x Bělská a Paskovská x Na Hurtě

Z pozice zastupitele jsem minulý týden požádal radní MOb Ostrava-Hrabová, aby se neprodleně zabývali podnětem rezidentů z ulice Na Hurtě a ve spolupráci s komisí výstavby, dopravy a ekologie navrhli odpovídající opatření, která povedou k eliminaci nebezpečných situací. O víkendu mě kontaktoval pan Milan Daníček (rezident z ulice K Pilíkům), že aktuálně problematiku s úřadem již řeší a zaslal mi vzájemnou korespondenci s úřadem a dopravním inspektorátem, kterou v článku zveřejním.

Vladimír Slavík: Z cizího krev neteče

Dne 14.10.2020 se Rada městského obvodu v Hrabové usnesla, že je nezbytné zajistit zpracování hydrogeologického posudku pro pozemky v okolí ulice K Pilíkům. Důvody, které vedly k tomuto usnesení, zveřejněny nebyly. Posudek byl dodán počátkem roku 2021 a bylo za něj zaplaceno firmě K – GEO s.r.o., 70 tisíc Kč.

[email protected] [email protected]