Kruhový objezd u Shell v Hrabové se začne stavět nejdříve v roce 2025

Níže uvádím informace, které mi dnes zaslal Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy. V obdržené odpovědi magistrát tvrdí, že to právě lidé z odboru dopravy iniciovali kdysi realizaci kruhového objezdu a zadali zpracování investičního záměru, nicméně realizace kruhového objezdu začne dle jejich aktuálního prohlášení nejdříve v roce 2025.

Další informace (viz níže) jsou na chlup stejné, jaké tvrdí každá zainteresovaná strana: Ostrava-Hrabová, Moravskoslezský kraj i Statutární město Ostrava – “děláme maximum pro realizaci v co nejkratší době…”.

Již v roce 2016 jsem jako občan na jednání Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová upozorňoval na skutečnost, že až se začne budovat Prodloužená Mostní, bude již pozdě na to začít řešit vybudování kruhového objezdu za mostem mezi Vratimovem a Hrabovou. Něco mi říká, že by maximální nasazení zodpovědných osob mělo vypadat úplně jinak…

(15.3. 2019) Po otevření Prodloužené Mostní nás několik let čekají dlouhé kolony
(24.7. 2019) Po otevření Prodloužené Mostní nás několik let čekají dlouhé kolony II

Přestavba stykové křižovatky na okružní křižovatku ul. Mostní – Frýdecká

V nezměněné podobě je možné si dnešní odpověď od magistrátu stáhnout v PDF.

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy (dále jen „OD“) se aktivně podílel na přípravě přestavby stykové křižovatky silnice II/477, II/478 na okružní křižovatku ul. Mostní – Frýdecká, i když vlastníkem těchto pozemních komunikací je Moravskoslezský kraj, který bude rovněž investorem stavby, a správcem pak je Správa silnic Moravskoslezského kraje.

OD inicioval realizaci této přestavby, zadal zpracování investičního záměru, který prokázal, že jde o nezbytnou stavbu pro zajištění plynulého provozu. Stavba měla navazovat na dokončení stavby Mostní I, která již byla v roce 2019 ukončená.

V současné době je již vydáno územní rozhodnutí. Další stupeň projektové dokumentace zdůvodu navazující stavby Správy železnic, která řeší úpravu kolejiště (vybudování mimoúrovňového křížení s tratí ČD), byl zařazen do dokumentace SŽ. Předpokládané náklady na stavbu činily, dle ceny před krizí, celkem 17 mil. Kč, z toho objekty města představovaly částku 4 mil. Kč.

Realizace stavby je plánovaná na rok 2025

Vzhledem k tomu, že za MMO zde vykonává činnost pouze silniční správní úřad a město Ostrava není ani správcem ani vlastníkem předmětných komunikací. nelze v této situaci více participovat na realizaci stavby. Město se k problémům staví velmi iniciativně a dělá maximum pro realizaci v co nejkratší době.

Objízdná trasa vedoucí do Hrabové

Objízdná trasa z Nové Bělé je používána od listopadu loňského roku do dubna 2023 a je spojená s výstavbou kanalizace. Příslušné rozhodnutí bylo vydáno OD. Omezení dopravy (převedení obou směrů do jednoho jízdního pruhu v režimu 2+1) na Místecké I/56 v souvislosti s opravou mostu bylo vydáno odborem dopravy krajského úřadu. V toto případě není stanovená objízdná trasa a řidiči ve snaze vyhnout se zdržení na I/56 vytváří kongesce v jiné oblasti. S ohledem na dotace ve vztahu k financím ale jistě chápete, že obě stavby je nutné realizovat.

Spolupráci s Policií České republiky si musí zařídit občané sami;-)

Na otázku, jestli magistrát kvůli kolonám v Hrabové kontaktoval policii, mi napsali:

Dovoluji si Vás upozornit, že MMO neřídí Policii České republiky, proto ji nemůže nařizovat priority nebo určovat, jakou činnost má provádět.

Ještěže Dopravní inspektorát Ostrava mou žádost zpracoval a usměrňování dopravy zařídil. Očividně magistrát zmůže míň než občané…

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]