Jiří Skalský: Zamyšlení před nadcházejícími komunálními volbami

Skalním čtenářům Hrabovských listů se po přečtení předvolebního čísla dostalo jistě v míře vrchovaté ubezpečení, že dosluhující vedení obce je tím nejlepším, které jsme za poslední léta měli. Tím nejlepším, co Hrabovou mohlo potkat a kdyby mu to nekazila hrstka Hrabovanů, jistě by dokázalo ještě mnohem více.

Za Hrabovany jsem byl po část volebního období členem rady obce a po celé volební období předsedou komise dopravy, výstavby a ekologie. Dovolím si tedy několik poznámek ze svého úhlu pohledu.

Kulturní přístavbu budovy našeho úřadu jsme vysoutěžili levněji, než předpokládal projekt. Na rozdíl od mateřské školky, která se soutěžila podle podmínek stanovených předchozím zastupitelstvem (v čele se stejným starostou z ODS). Podařilo se nám změnit zadávací podmínky tak, že neobsahovaly nesmyslné požadavky a do výběrového řízení se mohlo přihlásit více firem, nejen ty „oblíbené“.

Do opozice jsme odešli proto, že zbývající část rady s námi nehrála fér hru a některé podstatné skutečnosti před námi tajila. Takhle jsem si, alespoň já, koaliční spolupráci nepředstavoval a když snaha o zlepšení vyšla naprázdno, tak jsme na členství v radě rezignovali.

Pracovat ve prospěch našeho městského obvodu jsme však nepřestali. Například komise výstavby vypracovala z vlastní iniciativy celou řadu doporučení, s cílem zlepšit život našich spoluobčanů. Rada tato doporučení pravděpodobně ani neprojednala, jelikož v zápisech z jednání o tom není zmínka, přestože se radní Petr Balušek, který tento rezort v radě získal po mé rezignaci, účastnil většiny jednání komise.

Někteří se pozastavují nad skutečností, že nezveřejňujeme žádné články v Hrabovských listech. Ano, je to chyba, ale ne naše. V okamžiku, kdy šéfredaktor sám bez svolení autora upravuje naše články, nebo toto umožňuje radě, se dopouští cenzury.

Každý z vás si může na celou situaci udělat svůj vlastní názor a nebo slepě věřit tomu, co Hrabovské listy na objednávku píší. Kdo bude chtít, najde podklady v oficiálních dokumentech úřadu.

Nikoho nepřesvědčuji, názor si udělejte sami, přijďte k volbám a volte dle svého svědomí.

Jiří Skalský

Štítky:

Jeden komentář

  1. Svěží vánek říká:

    Krásně napsáno!!! Doufám, že se konečně všichni zamyslí a ODS propadne v Hrabové tak jako ČSSD pod Dvořákem. Právě Dvořák a Trávníček byli nepřátelé na život a na smrt, dokud nepocítili sílu a nutnost začít bojovat s pracovitostí, transparentností, důvěrou a popularitou pana Orkáče a jeho spolubojovníků! Hrabovské listy jsou ostuda Hrabové a pokud nedáme stopku Trávníčkovi a jeho přisluhovačům, nedojde nikdy ke zlepšení.

[email protected] [email protected]