Hrabované uzavřeli koalici s Ostravakem

Na základě výsledků komunálních voleb v Hrabové uzavřelo sdružení nezávislých kandidátů Hrabované koalici s hnutím Ostravak. Devět koaličních zastupitelů tak získá v hrabovském patnáctičlenném zastupitelstvu pohodlnou většinu, která umožní udávat směr, kudy se bude Hrabová v následujících čtyřech letech ubírat.

V průběhu jednání o nové koalici se zástupci obou koaličních partnerů shodli, že drtivá většina jejich plánů sleduje stejné cíle. Hlavními společnými cíli tak bude jednak nová hasičská zbrojnice, která nahradí již nevyhovující zastaralou hasičárnu, a dále příprava a první etapa budování sportovně společenského areálu s halou. Obojí v lokalitě TJ Sokol Hrabová nebo v přilehlém okolí. K dalším prioritám patří dokončení kanalizace nejen na jihu Hrabové, ale také v oblasti ulice Lužná a Bažanova. Plánů je však mnohem více.

Koalice si je vědoma, že jí ke splnění těchto plánů čeká spousta práce. Byla proto dohodnuta změna ve vedení samosprávy tak, že Hrabová bude mít kromě uvolněného starosty nově dva neuvolněné místostarosty. Věříme, že tato změna dvou místostarostů namísto jednoho bude prospěšná pro Hrabovou a její občany. Zároveň bylo dohodnuto, že tímto novým personálním uspořádáním nedojde ke zvýšení nákladů na samosprávu, neboť odměny místostarostů budou upraveny tak, že náklady naopak klesnou.

Další své cíle, jako například transparentnost a otevřenost, se bude nová koalice snažit prosadit již na ustavujícím jednání našeho zastupitelstva, které se bude konat 19. října 2022 v 16:00 hodin, v prostorách kulturního sálu u úřadu.

Tímto Vás všechny srdečně zveme.

SNK Hrabované a hnutí Ostravak

Štítky: , , ,

4 Komentáře

 1. Annonymní mnich říká:

  Skutečně potřebuje Mč s cca 3600 voliči 2 místostarosty?
  Skutečně uživí MČ halu, nebylo by lepší vytvořit u školy tělocvičnu s možností pralesních lig?
  A dorovnají si doufám místostarostové nižší odměny na všímaných, provizích a osobních zakázkách že?

  • Milan Slíva jr. říká:

   Kdyby to Hrabová nepotřebovala, tak tato varianta není ve hře.

   Hrabová patří při zohlednění počtu obyvatel k bohatším ostravským obvodům a svou sportovní halu si dozajista zaslouží.

   Možná se Vám bude zdát nemožné, že by někdo něco dělal pro druhé z čistého entuziasmu, bez postranních úmyslů, ale většina lidí na obou koaličních kandidátkách mnohokrát dlouhodobě prokázala a prokazuje, že je nejen ochotna, ale i schopna pro druhé pracovat, bez ohledu na odměnu. A to zcela pomíjím to, že funkce místostarosty nepřináší v tomto směru žádné další pravomoci oproti radnímu.

   • Annonymní mnich říká:

    Hrabová patří při zohlednění počtu obyvatel k bohatším ostravským obvodům a svou sportovní halu si dozajista zaslouží.
    /mámo máme peňauze pojdme je projíst?/
    /Co se v hale ted abude konat? Když pro školu je na spolupráci daleko, sokol, jež není Sokolem je čistě soukromý spolek. Komu tedy má hala sloužit?/

    Když tvrdíte že pozice místostarosty je vlastně nulová vůči radnímu k čemu potřebujeme dokonce dva?

 2. Vladimír Slavík říká:

  Jménem nezáviských Hrabovských novin vítám rozhodnutí Hrabovanů a Ostravaku uzavřít koaliční smlouvu. Ostatně, jiná alternativa ani nebyla.
  Vznikl tím kompaktní celek názorově blízkých, podnikavých a progresivně myslících zastupitelů, Tím také vznikly předpoklady pro další rozvoj Hrabové.
  Hrabovské noviny budou komentovat všechny další události. A to jako doposud, objektivně a kvalifikovaně. Pokud mi bude sloužit zdraví, nejsem již nejmladší.

[email protected] [email protected]