Nové vyjádření zástupce firmy k mobilní drtičce odpadu v areálu Bety

Na začátku září letošního roku jsem na Hrabová.Info zveřejnil stanovisko firmy BEST a.s. k drtičce materiálu, ve kterém zástupce firmy tehdy napsal, že „práce byly ihned přerušeny a další takovéto práce nebudou již v areálu probíhat.“ Nedlouho poté však společnost v drcení pokračovala a občané nás opět informovali, že zaznamenali zvýšenou prašnost i hluk v okolí areálu.

Náš stavební úřad však zjistil (září 2022), že provoz mobilní drtičky byl v minulosti povolen krajským úřadem a společnost BEST Ostrava v této činnosti mohla pokračovat. Podmínkou v rozhodnutí kraje je, že musí být vždy činnost drtičky týden před spuštěním nahlášena na příslušný místní odbor.

Před několika dny jsem od nejmenovaného zdroje obdržel informaci, že má být “údajně” provoz mobilní drtičky trvale ukončen z důvodu vysokých nákladů na provoz. Prostřednictvím našeho stavebního úřadu jsem si dnes nechal tuto informaci potvrdit, ale opět se ukazuje, že jde bohužel jen o dočasné přerušení, nikoliv trvalou demontáž.

Chtěl bych proto rezidenty z okolí areálu požádat, aby nám vždy nahlásili, pokud zaznamenají činnost drtičky (obtěžující hluk/prach), abychom mohli v budoucnu začít u krajského úřadu usilovat o revizi platného povolení.


Radomír Orkáč -> Hana Šochmanová (ÚMOb Hrabová)

Moc prosím, ověřte z pozice stavebního úřadu, jestli je pravda, že se mobilní drtička v areálu Bety trvale ruší. Důvodem má být dle mých informací neúnosná situace v oblasti energií a drtičku proto v těchto dnech demontují.
Kdy bude tedy prosím drtička zcela demontována/zrušena?

Děkuji, Orkáč

Zástupce firmy BEST Ostrava -> Hana Šochmanová

V areálu BEST a.s., bude probíhat drcení i nadále, dle informací, které byly zaslány dříve (dolní část mailu). Budeme vše řádně hlásit min. týden dopředu, ohlášením společnosti zajišťující tuto činnost. Viz., také dříve. Aktuálně drcení neprobíhá, linka na drcení je mobilní a je mimo závod společnosti BEST a.s.

6.9. 2022

V reakci na činnosti na našem závodě BEST a.s., Ostrava, Vás chci informovat o stavu věcí, v areálu budeme drtit neshodné betonové výrobky, toto bude probíhat s řádným ohlašením, vždy se bude jednat o 2-3 dny v intervalu cca. 1x za 1,5-2 měsíce. Bude řádně zabezpečeno zkrápění aj., nutné pro minimalizování dopadů na okoli, dodávám jen, že tímto opatřením snížíme zátěž okolí převozy neshodných betonových výrobků.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]