Novému vedení Hrabové není lhostejná bezpečnost chodců

Mnoho let se diskutuje o potřebě chodníku, který by propojil autobusovou zastávku Kostelík s ulicemi Vodanova a Jezerní. Naši občané, kteří v této oblasti bydlí na západní straně Hrabové, musí přejít frekventovanou Paskovskou ulici (jednou dokonce v místech bez přechodu pro chodce), aby se dostali ze zastávky domů nebo z domu na zastávku a do obchodu.

 

První část chodníku byla postavena v roce 2018 a propojila ulici Jezerní s prostorem před hasičárnou. Projektová dokumentace druhé části chodníku odhalila technickou i finanční náročnost výstavby, protože se ukázalo, že bez lávky přes potok Ščučí a přeložky inženýrských sítí to nepůjde. Vše se však podařilo projektantovi vyřešit a zbývalo již jen najít na to v rozpočtu obce peníze. Náklady byly v roce 2018 odhadnuty na tři miliony korun a realizace měla začít v následujícím roce. Realizace stavby druhé části chodníku byla v roce 2019 odložena kvůli nezískání dotace na školku (ve výši desítek milionů korun).

Tajemníkovi úřadu Janu Sochovi se později podařilo vyřídit u Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) příspěvek na realizaci chodníku ve výši téměř 2.2 miliónů korun, jenže úřad pro změnu od té doby zase marně hledal zhotovitele. Příspěvek od SFDI bylo nuceno vedení městského obvodu v roce 2022 odmítnout, protože by se nepodařilo Hrabové stavbu v daném roce zrealizovat.

 

Nové vedení městského obvodu ihned po svém nástupu vyjednalo převedení příspěvku od SFDI v plné výši do roku 2023 a v takřka šibeničních termínech se podařilo najít zhotovitele, který nám chodník v letošním roce postaví za aktuálně vysoutěžených 4.3 milionů korun včetně DPH (na to nám SFDI přispěje částkou téměř 2.2 milionu korun).

Dle aktuálních informací se chodník začne stavět v květnu a měl by být dokončen do 150 dnů od zahájení stavby.

 

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]