Kanalizace v jižní části Hrabové má od magistrátu zelenou

Považuji za důležité čtenáře nejprve upozornit, že městské obvody nejsou ani investorem a ani správcem splaškové kanalizace, těmi jsou statutární město Ostrava a Ostravské vodárny a kanalizace.

Přestože kanalizace v Hrabové chybí na více místech, dlouhé roky se nejvíce mluví o kanalizaci s označením „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 4. a 5. stavba“, jejiž projektová dokumentace pro stavební povolení byla dokončena již v roce 2005. Jedná se o kanalizaci, která chybí po obou stranách Paskovské ulice ve směru ke statku od ulic Bělská a Na Hurtě.

Aktuální informace ohledně budování kanalizace

Zastupitelstvo města Ostravy dne 26.4. 2023 schválilo aktualizaci Investičního plánu financování vodohospodářských staveb, kde je pro roky 2024-2026 počítáno s částkou 97 milionu korun na vybudování “Kanalizace Hrabová 4+5 stavby”.

K rozložení financí do tří let je však potřeba říct, že plán se tvořil již od února 2022 a vycházel z informací Igora Trávníčka, že náš městský obvod podpoří výstavbu ze svého rozpočtu částkou 30 miliony korun na výstavbu stoky D. I přes vysoké náklady na tuto etapu, přesahující naše možnosti, by však nebyl připojen byť jediný dům a bezprostřední pokračování další etapou by nebylo závazné. Magistrát by na to dle nepsané dohody plynule navázal v roce 2024 stokami v ulici Paskovská. Nové vedení s tímto nejistým urychlením realizace o jeden rok za desítky miliónů z naší kapsy nesouhlasilo a podporuje schválený investiční plán, který předpokládá, že finanční prostředky, které původně měly být v roce 2024 využity na Paskovské, využije magistrát pro vybudování stoky D. Tato část má předpokládané rozpočtové náklady ve výši 33,2 milionu korun s DPH, které městský obvod tímto rozhodnutím ušetří.

Jestli částka ve výši 97 milionů korun bude stačit na kompletní realizaci 4. a 5. etapy bude jisté, jakmile se dokončí prováděcí dokumentace pro zbylé části. Vedoucí oddělení vodohospodářských staveb Magistrátu města Ostravy Jan Kotala však předpokládá, že by finanční prostředky měly být dostatečné.

Magistrát plánuje zhotovitele začít soutěžit v závěru roku 2023, tak aby byl znám příští rok v březnu. Jan Kotala z oddělení vodohospodářských staveb ostravského magistrátu dodává:

Příprava realizace samotné započne zhruba o rok dříve, než bylo původně v loňském roce predikováno. Vzhledem k tomu, že jsme nevěděli, zda se finančně zapojí i váš městský obvod, aktuálně žádné konkrétní termíny zahájení realizace stanoveny nejsou. Předpokládáme však, že by stavba stoky D mohla být zahájena zhruba v červnu 2024, vybudování stavby si vyžádá minimálně jeden rok.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]