Hrabová zaslala magistrátu seznam akcí pro rok 2021 s přesahem konání po 22. hod.

Každý rok na podzim zasílají městské obvody na Magistrát města Ostravy návrh akcí s přesahem jejich konání po 22. hodině. Pověření pracovníci magistrátu pak o jejich „osudu“ rozhodnou formou přílohy závazné vyhlášky. Termín musí být buď konkrétní den nebo konkrétní jeden měsíc. Bohužel v předchozích letech nám magistrát povolil vždy jen jednu akci.