Modernizace vodovodního řadu v Hrabové

Dlouho připravovaná oprava vodovodního řadu pod Paskovskou ulicí začne v září letošního roku. Jelikož se jedná o velice nákladnou opravu s nepříjemným omezením dopravy, je celá realizace rozdělena do šesti zhruba pětisetmetrových úseků, které pokrývají prakticky celý vodovodní řad pod Paskovskou ulicí v katastru Hrabové.

Navržený harmonogram realizace se v čase může, a nejspíš i bude, měnit ve vazbě na finanční možnosti společnosti OVAK. Pro první dva úseky je již s vysoutěženým zhotovitelem sepsána smlouva o dílo a k potřebnému předání staveniště dojde v červenci tohoto roku.

První úsek začíná v zatáčce u školy a končí zhruba u našeho úřadu. Na něj navazuje druhý úsek, který končí u kruhového objezdu na Mostní ulici. Dokončení realizace těchto dvou úseků se předpokládá v příštím roce.

Ing. Petr Gelnar, vedoucí investičního oddělení společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., nás informoval, že po předání staveniště bude dodavatelem aktualizována projektová dokumentace dopravního značení a organizace dopravy. Jisté v tuto chvíli je, že v průběhu prázdnin k omezení dopravy nedojde.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]