Jiří Skalský: Reakce na článek MUDr. Gromnici v červnových Hrabovských listech

(Hrabovské listy 07/2023, autor textu: Jiří Skalský) Dlouho jsem přemýšlel, jestli mám reagovat na článek MUDr. Gromnici v červnových Hrabovských listech. Jednak jsem přesvědčen, že důležitější, než řeči, jsou činy, a pak mi nepřišlo prospěšné vracet se k historii staré téměř rok a více. Nakonec mne k reakci přesvědčilo rčení, že mlčení znamená souhlas a já se rozhodl napsat svůj názor.

Článek MUDr. Gromnici mne na jednu stranu docela potěšil. Jak potvrdil sám pan doktor na veřejném zastupitelstvu, článek byl zveřejněn bez sebemenších následných úprav šéfredaktorky a přesně tak, jak byl napsán. To mi udělalo velkou radost. Je to něco, co bylo za minulého vedení obce zcela nemyslitelné. Bývalý šéfredaktor, Ing. Dvořák, upravoval články z pera opozice podle instrukcí tehdy dominantní ODS a redakční rada, totožná s radou městského obvodu, to tolerovala.

Se zájmem jsem si pak v článku přečetl, co vedlo MUDr. Gromnicu ke vstupu do komunální politiky a byl jsem upřímně překvapen, že to byly naprosto stejné důvody, jako v mém případě. O to více mne pak udivuje, jak to dopadlo.

Za největší zásluhy minulého vedení je vydávána výstavba mateřské školy a kulturní přístavba budovy našeho úřadu. Dovolil bych si k tomu poznamenat, že příprava výstavby mateřské školy proběhla prakticky celá v předchozím volebním období, a v tom minulém se pouze povedlo panu starostovi prosadit výstavbu podle nedokonalého projektu (například bez možnosti efektivně budovu větrat) za mnohem vyšších nákladů, než bylo tehdy obvyklé a než byla i projektovaná cena. Obecní rozpočet to tak stálo odhadem o třicet milionů korun více, než bylo uvedeno v žádosti o dotaci.

Těmi obstrukcemi, o kterých pan MUDr. Gromnica píše, jsme se snažili pouze o jediné, a to o vyhlášení nového objektivnějšího výběrového řízení na základě upravených zadávacích podmínek a tím o ušetření značné části našeho rozpočtu. Nepovedlo se to, a i proto jsme s Ing. Radkem Orkáčem přešli do opozice. Ani tehdy jsme nepřestali pracovat. Například námi vypracovaná úprava zadávacích podmínek na kulturní přístavbu budovy úřadu vedla k tomu, že se tato stavba – na rozdíl od školky – vysoutěžila za nižší než projektovanou cenu a obec tak ušetřila kolem šesti milionů korun.

Tady bych si dovolil připomenout, že všichni zastupitelé skládají slib a v něm se mimo jiné zavazují i k tomu, že budou jednat vždy s péčí řádného hospodáře. Mohl bych si teď položit otázku, co konkrétního ve prospěch Hrabové vykonal v posledních čtyřech letech pan doktor a dokázal bych si i odpovědět. Na rozdíl od současné opozice si ale myslím, že by nám všem v zastupitelstvu mělo jít především o rozvoj naší Hrabové místo o řešení osobních animozit pramenících i z frustrace z výsledku posledních komunálních voleb.

Překvapuje mne, že si to neuvědomují lidé, u kterých bych předpokládal jistou úroveň sociální inteligence, a nezbývá mi, než věřit, že to časem pochopí nejen pan doktor.

Jiří Skalský

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]