Hrabová: Dražba pronájmu bytu 3+1

Městský obvod Ostrava-Hrabová vyhlásil dražbu nájmu obecního bytu 3+1 na ulici Obchodní 595/6. Celková podlahová plocha bytu je 95,25 m2. Minimální požadovaná výše nájemného 110 Kč / m2. Jedná se o byt v blízkosti náměstí s vybaveností obchodu, večerky, restaurace, služeb teplého a studeného občerstvení včetně lahůdek a služeb Zásilkovny v domě Obchodní 595/6 bez výtahu, s balkonem a s orientací oken do ulice a dvorního traktu.

Charakteristika bytu:

  • Adresa: Obchodní 595/6, Ostrava – Hrabová
  • Kvalita bytu: standardní (bez snížené kvality)
  • Velikost: 3+1
  • Podlaží: 2.
  • Podlahová plocha bytu: 95,25 m2
  • Zařízení bytu: kuchyňská linka a sporák

Pro bližší a podrobnější informace prosim kontaktujte paní Slívovou, tel. 720 735 346

Podmínky výběrového řízení:

K výběrovému řízení na přidělení uvolněných bytů se mohou přihlásit pouze fyzické osoby, které mají věk 18 a více let, a splňují podmínku bezdlužnosti vůči dosavadnímu poskytovateli bydlení (tzn. stávajícímu pronajímateli, ubytovateli apod.) a statutárnímu městu Ostrava na poplatcích za svoz odpadů.

  • Nejnižší požadovaná výše měsíčního nájemného za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu je stanovena na: 110 Kč/m2/měsíc
  • Poslední termín odevzdání přihlášek na výběrové řízení: 20.10. 2023 do 15:00 hod.
  • Termín I. prohlídky předmětného bytu: 16.10. 2023 v  15:00 hod.
  • Termín II. prohlídky předmětného bytu: 18.10. 2023 v 15:00 hod.

Způsob podávání nabídky:

Hlavním kritériem pro přidělení uvolněného bytu je výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „žádost k výběrovému řízení na pronájem bytu“. Nedílnou součásti žádosti k výběrovému řízení na pronájem bytu je formulář „Čestné prohlášení k žádosti k výběrovému řízení na pronájem bytu“. Bez tohoto formuláře bude žádost považována za neplatnou. „Žádost“ a „Formulář“ si můžete stáhnout na www stránkách městského obvodu Hrabová, nebo je můžete získat v listinné podobě na Odboru financí a správy majetku, bytové správy, kancelář č. 2, přízemí u Bc. Lucie Slívové.

Žádost musí být vyplněna na předepsaných formulářích:

Tyto formuláře musí být doručeny v uzavřených obálkách s označením „VŘ na pronájem bytu – NEOTVÍRAT, s uvedením jména a příjmení žadatele a uvedením adresy a čísla předmětného bytu, a to na podatelnu úřadu městského obvodu Hrabová, nebo poštou na adresu Úřad městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

V případě, že bude obálka chybně nebo neúplně označena, může být komisí pro otevírání obálek z VŘ vyřazena. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK BUDE NEVEŘEJNÉ.

Výběrové řízení na uvolněné byty se řídí schválenými „Zásadami pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Hrabová“, které si můžete stáhnout na www stránkách https://hrabova.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbor-financi-a-spravy-majetku/formulare/zasady-pronajimani-bytu-ve-vlastnictvi-statutarniho-mesta-ostravy-sverenych-mestskemu-obvodu-hrabova/view

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]