Hrabová: Dražba pronájmu bytu 1+1

Městský obvod Ostrava-Hrabová vyhlásil dražbu nájmu obecního bytu č. 5 o velikosti 1+1 v domě na adrese Viktora Huga 465/12, Ostrava-Hrabová. Bližší informace Vám poskytne Bc. Lucie Slívová, referent bytové správy, na tel.: 599 420 125, e-mailu: [email protected] nebo osobně v úředních dnech pondělí, středa (8:00-12:00 a 13:00-17:00).

Nejnižší požadovaná výše měsíčního nájemného za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu je stanovena na 130 Kč/m2/měsíc.
Poslední termín odevzdání přihlášek na výběrové řízení je 3.5. 2024 do 12:00 hod.

Oznámení z úřední desky je ke stažení v PDF.

Podmínky výběrového řízení:

K výběrovému řízení na přidělení uvolněných bytů se mohou přihlásit pouze fyzické osoby, které mají věk 18 a více let, a splňují podmínku bezdlužnosti vůči dosavadnímu poskytovateli bydlení (tzn. stávajícímu pronajímateli, ubytovateli apod.) a statutárnímu městu Ostrava na poplatcích za svoz odpadů.

Termíny prohlídky bytu:

  • 24.4. 2024 od 14:00 do 15:00 hod.
  • 29.4. 2024 od 14:00 do 15:00 hod.

Způsob podávání nabídky:

Hlavním kritériem pro přidělení uvolněného bytu je výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytu“. Nedílnou součástí žádosti k výběrovému řízení na pronájem bytu je formulář „Čestné prohlášení k žádosti k výběrovému řízení na pronájem bytu“. Bez těhto formulářů bude žádost považována za neplatnou:

Žádost a čestné prohlášení jsou také k dispozici v listinné podobě na Odboru financí a správy majetku, bytové správy, kancelář č. 2, přízemí u Bc. Lucie Slívové.

Tyto formuláře musí být doručeny v uzavřených obálkách s označením „VŘ na pronájem bytu – NEOTVÍRAT”, s uvedením jména a příjmení žadatele a uvedením adresy a čísla předmětného bytu, a to na podatelnu úřadu městského obvodu Hrabová, nebo poštou na adresu Úřad městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

V případě, že bude obálka chybně nebo neúplně označena, může být komisí pro otevírání obálek z VŘ vyřazena. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK BUDE NEVEŘEJNÉ.

Výběrové řízení na uvolněné byty se řídí schválenými „Zásadami pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Hrabová“.

Pozn: Výše uvedené informace neprošly kontrolou úředníka, ale byly sestaveny z dokumentu.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]