Městská hromadná doprava: Přímé tramvajové spojení Jihu s Porubou bude zachováno

(Jižní listy 09/2023) Návrh chystaných změn v tramvajové dopravě, které byly oznámeny letos v březnu, vyvolal bouřlivé reakce. A popravdě řečeno spíše negativní. Nakonec však u prvotního záměru nezůstane. Následovala řada diskuzí, jejichž výsledkem je nová varianta linkového vedení tramvají v Ostravě. Tato verze reaguje na nejčastější připomínky veřejnosti a vychází vstříc požadavkům vedení jednotlivých městských obvodů.

OSTRAVSKÉ METRO

Zároveň zachovává výhody původního konceptu změn, který představují tři páteřní linky č. 1, 2 a 8, které budou jezdit ve špičce v intervalu tří a pěti minut a o víkendech každých deset minut. Dalších devět linek bude na tyto páteřní navazovat. Systém linkového vedení pro Ostravu s novými úpravami je pracovně pojmenován jako Ostravské metro 2.0.

Ani tato varianta však nemusí být konečná. V plánu jsou další jednání týkající se tohoto tématu. Občané nadále mohou nový návrh připomínkovat, aby se celý systém podařilo doladit k co největší spokojenosti. Zájemci se s ním mohou také seznámit a otestovat ho v online vyhledávači, který nabízí konkrétní možnosti spojení. O termínu spuštění bude rozhodnuto během následujících měsíců. Roli v tom bude hrát i plánovaná modernizace významného přestupního bodu na zastávce Karolina.

KRATŠÍ INTERVALY

Dopravní podnik prozatím evidoval přes 450 podnětů k původnímu návrhu změny linkového vedení. Jak bylo slíbeno, všechny podněty byly pečlivě vyhodnoceny a projednány se zástupci vedení města Ostravy a městských obvodů. Je to vůbec poprvé, kdy byla otevřena diskuze nad takovýmto návrhem. Cílem je, aby se s ním všichni v klidu a s potřebným předstihem důkladně seznámili. Nové linkové vedení tramvajové dopravy má přinést Ostravanům kratší intervaly na linkách, úplnou nízkopodlažnost, konec spřažených tramvajových souprav a vyšší komfort a bezpečnost při cestování.

„Nechtěli jsme nerozvážně uvést do života systém, který by neměl podporu veřejnosti, a zůstaly v něm nevyslyšené připomínky zástupců městských obvodů. Jejich občané jsou uživateli naší městské hromadné dopravy. Považuji za velmi důležité, že se podařilo nejvážnější připomínky do návrhu zapracovat. Brzy oznámíme termín, kdy bude koncepce tramvajové dopravy v Ostravě spuštěna,“ říká k nové verzi změn linkového vedení Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu.

Na výsledek má také vliv aktivita Ostravanů. „Děkujeme všem, kteří věnovali čas prostudování původního návrhu změn a zaslali své připomínky. Jen tak jsme mohli získat užitečnou zpětnou vazbu. V současné době již můžeme s velkou jistotou považovat návrh změn za životaschopný,“ dodává Daniel Morys, generální ředitel Dopravního podniku Ostrava.

Do aktuální varianty ostravského metra se promítly rovněž postřehy Jižanů. „Díky tomu, že nám zastupitelstvo obvodu uložilo jednat s odborníky z dopravního podniku a společnosti Koordinátor ODIS a připomínkovat předložené návrhy, se nám podařilo vyjednat zachování přímého spojení Dubiny, Hrabůvky i Výškovic s Fakultní nemocnicí v Porubě,“ říká k upravenému návrhu změn starosta Martin Bednář.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nový návrh změn linkového vedení doprovází komunikační kampaň s názvem Ostravské metro 2.0. Všechny důležité informace, včetně upraveného plánu sítě linek a aktualizovaného elektronického vyhledávače spojení, jsou dostupné na webových stránkách: dpo.cz/ostravskemetro. Ve vyhledávači si každý zájemce může otestovat, zda a jak se změní jeho cestování městskou hromadnou dopravou po zavedení změn.

Zdroj: Jižní listy, září 2023

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]