Milan Slíva: Brzy započne další etapa v budování kanalizace na jihu Hrabové

(Hrabovské listy 04/2024, autor textu: Milan Slíva v rámci rubriky Slovo starosty) V minulém slově starosty jsem se věnoval budování v Hrabové a ve stejném směru budu pokračovat i dnes. Odsouhlasila se totiž další významná událost pro rozvoj Hrabové, i když zde nejsme investorem. Brzy započne další etapa v budování kanalizace na jihu Hrabové.

V úterý 26. března na svém jednání schválila rada města veřejnou zakázku na vybudování další významné etapy a ještě ve stejném dni byla tato veřejná zakázka zveřejněna. Vybudování stoky D, která je zapotřebí pro připojení domů na jihu Hrabové, jejichž realizace je plánovaná v rámci 4. a 5. etapy budování kanalizace u nás.

Tato zakázka představuje 577 m nové kanalizace s potrubím o průměru 700 mm, a to od napojení do stávající stoky na konci ulice Šlejharova až po Paskovskou ulici naproti domu číslo popisné 87 (na rohu ulic Paskovská a Na Hurtě).

Zhotovení díla by mělo trvat přesně půl roku a lze tedy očekávat dokončení ještě v letošním roce. Předpokládaná cena díla by měla být 33.000.000 korun včetně DPH a celá tato částka jde z rozpočtu města, které je investorem. V příštím roce lze očekávat další etapu a zapojení domů vyprojektovaných v těchto dvou etapách.

Co se týče dalšího budování po ukončení těchto dvou etap, pracujeme na urychlení budování tím, že náš obvod zafinancuje projektovou dokumentaci pro nezapojené domy zejména na ulicích K Pilíkům, Bělská, Poplužní, Bažanova a Lužná. Tento projekt bude označen jako 6. etapa. Její realizaci lze předpokládat v letech 2029 až 2033, i vzhledem k tomu, že to je obsaženo ve schváleném plánu financování vodohospodářských staveb pro toto období.

Situace širších vztahů

Situace širších vztahů

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]