Příspěvek se štítkem: "bažanova"

(FOTO) Oprava povrchu cesty u hřbitova

Úřad v Hrabové nechal opravit „dlouholeté“ výtluky na ulici Bažanova u hřbitova. Přestože to měla dle sdělení vedení obce opravit společnost Strabag (po dokončení prodlouženého úseku Mostní, při jehož budování poničila vozovku těžká technika) nakonec na opravu musel městský obvod objednat a zaplatit firmu. Dodatelem je firma Sekos Morava, a.s a cena za 1m2 výtluku je 935 Kč.

Vladimír Slavík: Územní studie Hrabové – lokalita Bažanova

Územní studie jsou součástí územně plánovací dokumentace, kterou pro městské obvody města Ostravy pořizuje Magistrát města Ostravy – odbor územního plánování a stavebného řádu, a to z podnětu vlastního nebo z podnětu vlastníků pozemků.

[email protected] [email protected]