Restaurování kamenného kříže v Ostravě-Hrabové

Spolek Zelená Hrabová to dokázal! Nápad na opravu kříže řešila Jana Batelková a Jana Václavíková v minulosti s úřadem v Hrabové a vedením obce opakovaně. Nakonec veřejně slibily, že budou sledovat výběrová řízení a obec posléze informovat, zda se nový vhodný dotační titul někde objeví. Podařilo se…, Jano a Jano, děkujeme!

Dne 26. června 2022 městský obvod obdržel oznámení o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ve výši 140 668 korun na realizaci projektu „Restaurování kamenného kříže v Ostravě-Hrabové“. K uzavření smlouvy o poskytnutí dotace je zapotřebí doložit usnesení orgánů obce, kterým bylo rozhodnuto o přijetí dotace a uzavření smlouvy.

Opravu kříže je nutné zrealizovat do 31.12. 2022 a vyúčtování realizace je nutné provést do 16.1. 2023. S ohledem na termíny jednání rady bylo dne 12.7. 2022 zahájeno výběrové řízení a to obesláním čtyř dodavatelů a výzva byla ve stejném termínu zveřejněna na profilu zadavatele. Po výběrovém řízení, pokud bude potřeba, bude požádáno o rozpočtové opatření pro případné náklady nad rámec poskytnuté dotace.

Znalecký posudek stavu kamenného kříže z roku 1792 je k dispozici v PDF.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]