Příspěvek se štítkem: "jip"

Aktuální informace o budování přechodu pro chodce na ulici Frýdecká u prodejny JIP

Jaké jsou aktuální informace ohledně vybudování přechodu pro chodce na frekventované silnici Frýdecká? Na to jsem se zeptal Magistrátu města Ostravy. Informace mi zaslala vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Ing. Petra Kopřivová. O investičním záměru města jsem psal na Hrabová.Info v loňském roce.

Hrabová: Přístup k autobusové zastávky u JIP potravin na Frýdecké letos nebude

V únoru letošního roku jsem informoval, že město Ostrava poskytne peníze na vybudování osvětlení a přístupu k autobusové zastávce na ulici Frýdecká u prodejny JIP. Dle aktuálních informací byl investiční záměr spolu s žádostí o zařazení do plánu investic doručen na magistrát až v březnu 2022, a proto nebyl záměr zařazen do plánu investic v letošním roce.

Hrabová: Přístup k autobusové zastávky u JIP potravin na Frýdecké

Investiční záměr “Frýdecká – JIP – přístup u autobusové zastávky + osvětlení” byl zadán městským obvodem Hrabová na základě pokynu pana primátora (podnět občana). Město poskytlo finance. Chodníky a nástupiště budou zřízeny ve stávající zeleni, ostrůvky v živičných komunikacích.

[email protected] [email protected]