Hrabová: Přístup k autobusové zastávky u JIP potravin na Frýdecké

Investiční záměr „Frýdecká – JIP – přístup u autobusové zastávky + osvětlení“ byl zadán městským obvodem Hrabová na základě pokynu pana primátora (podnět občana). Město poskytlo finance. Chodníky a nástupiště budou zřízeny ve stávající zeleni, ostrůvky v živičných komunikacích.