Hrabová: Přístup k autobusové zastávky u JIP potravin na Frýdecké

Investiční záměr “Frýdecká – JIP – přístup u autobusové zastávky + osvětlení” byl zadán městským obvodem Hrabová na základě pokynu pana primátora (podnět občana). Město poskytlo finance. Chodníky a nástupiště budou zřízeny ve stávající zeleni, ostrůvky v živičných komunikacích.

Viz mapy.cz

Napojení veřejného osvětlení bude provedeno na stávající stožár ve správě JIP Potraviny. Chodník bude napojen na severu na stávající pěší komunikaci podél parkoviště u JIPu, odkud už je bezpečný přístup k hlavnímu vchodu. Na jihu se chodník pomocí místa pro přecházení přes vjezd k JIPu napojí na stávající chodník od zastávky (směr centrum).

Nástupiště bude propojeno novým chodníkem a přechodem na týž chodník. Opraví se vozovka zastávky, provede se z betonu. Nároky na kanalizaci nevznikají, území je odvodněno buď stávajícími uličními vpustěmi nebo zasakováním.

Koordinační situace

Koordinační situace

Zdroj: Důvodová zpráva, mapy.cz

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]