Hrabová: Přístup k autobusové zastávky u JIP potravin na Frýdecké letos nebude

V únoru letošního roku jsem informoval, že město Ostrava poskytne peníze na vybudování osvětlení a přístupu k autobusové zastávce na ulici Frýdecká u prodejny JIP. Dle aktuálních informací byl investiční záměr spolu s žádostí o zařazení do plánu investic doručen na magistrát až v březnu 2022, a proto nebyl záměr zařazen do plánu investic v letošním roce.

O novém plánu na rok 2023 bude vedení a Zastupitelstvo města Ostravy jednat až ve třetím kvartálu tohoto roku.

Zaslané vyjádření k financování investičního záměru

Zaslané vyjádření k financování investičního záměru

Investiční záměr “Frýdecká – JIP – přístup u autobusové zastávky + osvětlení” byl zadán na základě pokynu pana primátora (podnět občana). Město mělo poskytnout finance v letošním roce. Chodníky a nástupiště by měly být zřízeny ve stávající zeleni, ostrůvky v živičných komunikacích.

Viz mapy.cz

Napojení veřejného osvětlení bude provedeno na stávající stožár ve správě JIP Potraviny. Chodník bude napojen na severu na stávající pěší komunikaci podél parkoviště u JIPu, odkud už je bezpečný přístup k hlavnímu vchodu. Na jihu se chodník pomocí místa pro přecházení přes vjezd k JIPu napojí na stávající chodník od zastávky (směr centrum).

Nástupiště bude propojeno novým chodníkem a přechodem na týž chodník. Opraví se vozovka zastávky, provede se z betonu. Nároky na kanalizaci nevznikají, území je odvodněno buď stávajícími uličními vpustěmi nebo zasakováním.

Koordinační situace

Koordinační situace

Zdroj: Důvodová zpráva, mapy.cz

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]