Aktuální informace o budování přechodu pro chodce na ulici Frýdecká u prodejny JIP

Jaké jsou aktuální informace ohledně vybudování přechodu pro chodce na frekventované silnici Frýdecká? Na to jsem se zeptal Magistrátu města Ostravy. Informace mi zaslala vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Ing. Petra Kopřivová. O investičním záměru města jsem psal na Hrabová.Info v loňském roce.

Viz mapy.cz

V současné době je v rámci zakázky „Přechod pro chodce ul. Frýdecká k prodejně JIP“ zpracovaná zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu, která byla předána na právní odbor k připomínkování.

Předmětem veřejné zakázky bude zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (v délce maximálně 18 týdnů), zpracování dokumentace pro provádění stavby (v délce maximálně 8 týdnů) včetně plánu BOZP, činnost koordinátora BOZP, zajištění inženýrské činnosti k vydání společného povolení a autorský dozor.

V průběhu března roku 2023 bude tato veřejná zakázka vyhlášena. Výběr zhotovitele projektové dokumentace a podpis smlouvy se předpokládá v dubnu letošního roku.

Na danou zakázku je ve schváleném kapitálovém rozpočtu alokovaná částka 410 tis. Kč.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]