Příspěvek se štítkem: "stížnost"

Parkování zahrádkářů na ulici Jezdiště se zatím nepodařilo vyřešit

Někteří nájemníci „zahrádek“ MOb Ostrava-Hrabová nerespektují upozornění úřadu a parkováním vozidel v této lokalitě omezují příjezd majitelům okolních domů, tak zněla v květnu letošního roku stížnost majitelů, která byla doručena starostovi dne 6.5. 2020 na jednání zastupitelstva při projednávání bodu o prodeji části pozemku se zahrádkami.

Kanalizace: Obdržel jsem odpověď na petici od primátora

Na začátku června 2020 jsem od primátora města Ostravy obdržel vyrozumění ve věci Stížnost „Kanalizace v jižní části Hrabové“.