Zápis č. 1 z jednání Kulturní komise

Zápis č. 1
z jednání Kulturní komise
konané dne 18. listopadu 2014 v Hrabové

Přítomni:
p. Kopitzová, p. Houžvička, p. Orkáč, p. Žižka, p. Jochec

Návrh programu:
1. Podílení se na akci ÚMOb Hrabová – rozsvícení vánočního stromu
2. Prezentace akcí Kulturní komise v Hrabovských listech
3. Plánované akce na 01 – 05/2014
4. Různé

Ad 1) Rozsvícení vánočního stromu
p. Orkáč zajistí Čerta a Mikuláše, aparaturu a pouštění koled
p. Žižka pomůže s instalací napájení aparatury
p. Kopitzová zjistí způsob nahlášení reprodukce hudby na OSE, prostřednictvím ÚMOb Hrabová
p. Houžvička, pokud bude domluveno s pořádajícím této akce p. Strnišťovou, zajistí „stánek“ s občerstvením

Dále p. Kopitzová zjistí na jednání s p. Strnišťovou, zda má školka k Mikuláši vyrobeny dárečky, které bychom mohli použít při „Mikulášské nadílce“ (případně obrázky dětí ze školky) v Domově s pečovatelskou službou na ul. Bělská. Samotnou akci na ul. Bělská zkonzultuje p. Kopitzová ještě s p. Kelnarovou, popřípadě s pracovnicí zajišťující v tomto domově kreativní využití volného času obyvatel domova.

Ad 2) V průběhu prosince, do uzávěrky lednového čísla Hrabovských listů předloží p. Orkáč šablonu – formulář sloužící k přihlášení se do celoroční soutěže foto roku – p. Houžvička připraví pravidla a zkonzultuje s p. Orkáčem, spolu připraví upoutávku k této akci a k plánované besedě s obyvateli Hrabové plánované na začátek února.

Ad 3)
Leden – zahájení soutěže foto roku.
Únor – beseda s obyvateli Hrabové, projekce starých fotografií. Místo konání pravděpodobně zasedací místnost úřadu, druhá možnost Hasičská zbrojnice. Zahájení v 16.00 hod – všední den.
Březen – přivítání jara vlaštovkami v prostorách Základní školy Paskovská.
Duben – deskové hry, pravděpodobně prostory Restaurace U lípy nebo Hasičská zbrojnice.
Květen – oslava ukončení druhé světové války. Ve spolupráci s ÚMOb Hrabová podílení se na této akci formou instalace výstavy k tomuto tématu, případně pozvat k besedě pamětníky, v prostorách zasedací místnosti úřadu. Další možnost spojit tuto akci s akcí paní Baluškové Lysákové, a to malování na chodníku.

Ad 4) Různé
p. Kopitzová zjistí, kdy dojde k rozšíření redakční rady Hrabovských listů
p. Kopitzová začne připravovat žádosti o případné dotace na kulturní akce pořádané Kulturní komisí.

Další schůzka Kulturní komise bude 9.12.2014.
V 17.00 hod. na místě obvyklém.

Zapsala: p.Kopitzová

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]