Zápis č. 4 z jednání Kulturní komise

Zápis č. 4
z jednání Kulturní komise
konané dne 10. února 2015 v Hrabové

Přítomni:

p. Kopitzová, p. Houžvička, p. R. Orkáč, p. V. Žizka, p. Jochec

Návrh programu:

  1. FOTO soutěž – vyhodnocení za měsíc leden
  2. Vypouštění vlaštovek – deskové hry
  3. Velikonoční aranžmá – pletení pomlázky
  4. Beseda v měsíci dubnu
  5. Výstava k ukončení II. světové války
  6. Kinematograf bratří Čadíků
  7. Žádost o pojmenování parku

Ad 1) FOTO soutěž – členové kulturní komise a zástupce základní školy p. Romana Šebestová, vybrali výherce nejlepší fotografie za měsíc leden. Výherce obdrží cenu, cenu předá p. Kopitzová a p. Houžvička.
P. R. Orkáč projedná s tajemníkem ÚMOb Hrabová možnost umístění zaslaných fotografií za měsíc leden na webu obce.

Ad 2) 21. března se uskuteční v budově ÚMOb Hrabová od 15.00 hod kulturní akce vypouštění vlaštovek + hraní deskových her. Prozatím deskové hry budou prezentovány v menším měřítku, vzhledem k tomu, že se jedná o první akci tohoto druhu a nelze určit, jaký bude zájem. Finanční náklady na tuto akci budou nulové, vše zajistí členové kulturní komise svépomocí.

Ad 3) 30. března se uskuteční v budově ÚMOb Hrabová kulturní akce – výroba velikonočního aranžmá + pletení velikonoční pomlázky. Předpokládaná doba trvání akce od 17.00 hod do 19.00 hod. Na tuto akci budou použity finanční prostředky přidělené ÚMOb Hrabová Kulturní komisi, a to ve výši max. 1000,-Kč na nákup materiálu pro vyhotovení výše uvedeného. Přírodní materiál zajistí p. Kopitzová s p. Jochcem svépomocí.

Ad 4) V měsíci dubnu je plánována beseda s občany – téma besedy bude ještě upřesněno nutnost získání dalších historických fotografií, ze života obce Hrabová.

Asd 5) Výstava k ukončení II. světové války – p. Vojtěch Žižka prověří možnost instalace této výstavy, která by měla být umístěna v budově ÚMOb Hrabová. Projedná tuto možnost následně s p. starostou tak, aby výstava byla koordinována s konáním oslav, které pořádá obec a s kladením věnců při této příležitosti.

Ad 6) Pro záměr realizace představení Kinematografu bratří Čadíků p. Kopitzová prověří možnost úhrady za představení rozdělením na jednotlivé filmy, každý film na samostatnou fakturu s možností úhrady představení z jiných zdrojů než z finančních prostředků přidělených na činnost kulturní komise. Promítání filmů bude rezervováno v termínu od 19.6. do 21.6. 2015.

Ad 7) Prostřednictvím kulturní komise byla podána žádost do orgánu obce Hrabová na pojmenování parku před ÚMOb Hrabová po rodákovi Vilému Závadovi.

Další schůzka Kulturní komise se bude konat 10.3.2015
v 17.00 hod na místě obvyklém
Zapsala: p.Kopitzová

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]