Zápis č. 3 z jednání Kulturní komise

Zápis č. 3
z jednání Kulturní komise
konané dne 13. ledna 2015 v Hrabové

Přítomni:
p. Kopitzová, p. Houžvička, p. Orkáč, p. Žizka, p. Jochec

Návrh programu:

  1. FOTO soutěž – průběh soutěže
  2. Klub přátel Hrabové – 1. setkání
  3. Kinomatograf bratří Čadíků
  4. Vypouštění vlaštovek – deskové hry

Ad 1)
FOTO soutěž od 1.1 2015 běží. Prozatím, z velké části jsou zasílány fotografie členy kulturní komise, pár fotografií zaslali občané. Konání FOTO soutěže, bude inzerováno v lednových Hrabovských listech. Dne 5. února 2015 bude vyhodnocen první výherce nejlepší fotografie za měsíc leden. Hodnotit budou členové Kulturní komise. Odměna pro výherce je připravena.

Ad 2)
V sobotu 17. ledna 2015 se na hřišti TJ Sokol Hrabová v 15. hod. koná první schůzka „Klubu přátel Hrabové“. Pokud bude schůzka úspěšná, budou následovat další schůzky a Kulturní komise bude pořádat v tomto duchu setkání s občany Hrabové a „Klubu přátel Hrabové“ v dubnu 2015.

Ad 3)
Pro záměr realizace představení Kinomatografu bratří Čadíků nafotí p. Orkáč prostory hřiště TJ Sokol Hrabová, p. Houžvička s p. Kopitzovou vyhotoví snímek, ze kterého bude patrné, jak by mělo být technické zařízení pro filmovou projekci dle získaných propozic umístěno. Nutno projednat následně jak se zástupci TJ Sokol Hrabová tek se společností Kinomatograf bratří Čadíků, zda navržené bude vyhovovat.

Ad 4)
Na 21. března 2015 je připravována akce pro děti, vypouštění vlaštovek a hraní „Deskových her“ v prostorách ÚMOb Hrabová. „Deskové hry zajistí p. Orkáč, užívání prostor na ÚMOb Hrabová za tímto účelem projedná p. Kopitzová.

Další schůzka Kulturní komise se bude konat 10.2.2015 v 17.00 hod na místě obvyklém.

Zapsala: p.Kopitzová

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]