Zápis č. 5 z jednání Kulturní komise

Zápis č. 5
z jednání Kulturní komise
konané dne 10. března 2015 v Hrabové

Přítomni:
p. Kopitzová, p. Houžvička, p. R. Orkáč, p. Jochec

Návrh programu:
1. FOTO soutěž – vyhodnocení za měsíc únor
2. Kinematograf bratří Čadíků
3. Ukliďme Česko
4. Vypouštění vlaštovek – deskové hry
5. Velikonoční aranžmá – pletení pomlázky
6. Beseda v měsíci dubnu

Ad 1) FOTO soutěž – členové kulturní komise a ředitelka základní školy Mgr. Helena Nováková, vybrali výherce nejlepší fotografie za měsíc únor. Výherce obdrží cenu, kterou předá p. Orkáč.

Bude vyhlášeno pro každý kalendářní měsíc nepovinné téma námětu fotografií. Pro měsíc březen to bude téma černé skládky na území naší obce, pro měsíc Duben – téma ulice. Nejlepší fotografii měsíce března vybere za ZŠ Mgr. Naďová, zástupce ředitele ZŠ Paskovská.

Ad 2) Představení Kinematografu bratří Čadíků se bude konat ve dnech 4. 9 -7. 9. 2015 na hřišti TJ Sokol Hrabová. Předběžný souhlas p. Nováka (TJ Sokol Hrabová) s konáním čtyř představení zajištěn.

p. Kopitzová vystaví objednávky za ÚMOb Hrabová – Kulturní komisi a za sponzory jednotlivých představení. Po vystavení objednávky se pan Čadík přijede ještě osobně podívat, zda vše po technické stránce vyhovuje.

p. Jochec projedná případné občerstvení pro pracovníky Kinematografu bratří Čadíků.

Ad 3) Kulturní komise se zapojí do akce „Ukliďme Česko“, která proběhne 18. 4. 2015. Černé skládky budou vytipovány na základě některých fotografií z FOTO soutěže a p. Stanislav Holiš (Komise výstavby, dopravy a ekologie) ještě osobně, vytipuje další černé skládky. p. Dvořák (Komise výstavby, dopravy a ekologie) bude jednat o případném přistavení kontejnerů k likvidaci skládek. p. Orkáč do 12. 3. 2015 zjistí zda budou k dispozici rukavice a pytle. Pokud nebudou, pokusí se rukavice zajistit p. Houžvička. Projednáme zapojení veřejně prospěšných pracovníků naší obce pro tuto akci.

Ad 4) V neděli 22. března se uskuteční v budově ÚMOb Hrabová od 15.00 hod. kulturní akce vypouštění vlaštovek a hraní deskových her. Sraz členů kulturní komise před budovou v 14.40 hod. Odměny dětem z vlastních zdrojů.

p. Kopitzová zajistí z fin. prostředků kulturní komise nealko pití + kelímky.
p. Vojtěch Žižka připraví návrh plakátu pro tuto akci a zašle p. Orkáčovi do 15. 3. 2015.
p. Orkáč plakáty vytiskne. Plakáty umístíme v základní škole, mateřské škole, na ÚMOb Hrabová, apod.
p. Kopitzová požádá ÚMOb o vyhlášení akce místním rozhlasem.

Ad 5) 30. března se uskuteční v budově ÚMOb Hrabová kulturní akce – výroba velikonočního aranžmá + pletení velikonoční pomlázky. Plakáty umístíme v základní škole, mateřské škole, na ÚMOb Hrabová, apod. Rovněž bude vyhlášeno místním rozhlasem.

p. Vojtěch Žižka připraví návrh plakátu pro tuto akci a zašle p. Orkáčovi do 15. 3. 2015
p. Orkáč plakáty vytiskne.
p. Jochec zajistí přírodní materiál
p. Kopitzová zajistí materiál na zhotovení velikonočního aranžmá

Ad 6) Plánována beseda s občany u příležitosti kladení věnců – ukončení II. světové války navrhne a projedná se zástupci obce p. Vojtěch Žižka. V rámci této akce by měla být prezentována publikace připravovaná občany Hrabové.

Další schůzka Kulturní komise se bude konat 14. 4. 2015 v 16.00 hod na místě obvyklém.

Zapsala: p. Kopitzová

Štítky: ,

3 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  ad 3) Vyjadreni od organizatora – Spolek Ekosmák

  V registraci Vašeho úklidu napište číslo, kolik vlastních dobrovolníků budete mít (stačí přibližně), my Vám pak budeme psát ještě mail, kde si počet upřesníme. Samozřejmě pokud budete potřebovat 100 párů rukavic, že budete předpokládat velký počet dobrovolníku, tak nám to určitě vadit nebude. Rukavic máme přislíbených hodně, takže bychom Vám měli být schopni poslat 100 párů v pohodě. Ovšem do akce zbývá ještě měsíc a pokud by se samozřejmě přihlásilo do celé akce velký počet lidí, který by přesahoval naše zásoby, budeme to muset nějak operativně řešit, ale jak říkám, pravděpodobně tato situace nenastane, protože máme přislíbené opravdu obrovské množství.

 2. carmen říká:

  ad 3) – informační tabule

  Bude k této akci i plakátek na viditelných místech?
  Vím o pár našich starších spoluobčanech, kteří nemaji net a chtěli by také pomoci a možná nejsou sami.

 3. Radomír Orkáč říká:

  Jasne, budeme informovat vice. Vse je zatim jeste v priprave.

  Rozhlas, SMS infoservis (zatim registrovanych pomerne malo lidi), plakatky.

  Hrabovske listy uz nestihneme.

[email protected] [email protected]