ČSSD: Hrabové hrozí sankce za nepořádek na ÚMO

Rada města Ostravy dne 20. ledna 2015 projednávala výsledky finančních kontrol městských obvodů Ostravy.Ze zprávy vyplývá, že mezi 23 městskými obvody jsou v evidenci majetku největší nedostatky u městských obvodů Hrabová a Jih. Členové rady dokonce zvažovali i možnost okamžitých sankcí, nakonec však přijali usnesení 00414/RM1418/9, kterým uložili městskému obvodu Hrabová do 31. 5. 2015 odstranit zjištěné nedostatky. Pokud vedení obvodu nápravu nezjedná, jsou připraveny sankce vůči městskému obvodu v omezení příjmů z městského rozpočtu. Vzhledem k tomu, že na stejných pozicích jsou stále stejní zodpovědní lidé – starosta a tajemník úřadu, kteří se na svých  pozicích opevnili a pro ovlivnění jejich práce dnes není ve vedení obvodu žádný oponent, existují oprávněné obavy, že se tristní situace tak snadno nezmění.

MO ČSSD Ostrava – Hrabová.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]