Revitalizace vnitrobloku – stavební dozor

Žádost: 17.3.2015
Odpověď: 19.3.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Ing. Jana Faicová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

Byl stavebníkem  tedy ÚMOb zajištěn stavební dozor ( technický dozor stavebníka) stavby Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga?

Kdo a jak byl ustanoven stavebním dozorem?

Jak byla stanovena práva a povinnosti stavebního dozoru?

Jaké rozhodovací pravomoci byly stavebnímu dozoru ze strany stavebníka  tedy ÚMOb uděleny a jakým dokumentem / záznamem?

Jakým způsobem měl stavební dozor určeny povinnosti informovat obecně úřad a konkrétně odpovědnou osobu s patřičnou rozhodovací pravomocí ? Kdo tato odpovědná osoba je?

Byl stavební dozor přítomen přejímce stavby a s jakým stanoviskem?

Prosil bych o kopie záznamů k předchozím otázkám.

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou


Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/199 Sb. Vám sděluji:

  • Na stavbě nebyl zajištěn externí stavební dozor.  Stavební dozor vykonávala S. Králová technička odboru stavebně správního, Úřadu městského obvodu Hrabová. Veškerá práva a povinnosti vyplývají z pracovního zařazení a z náplně práce. Stavební dozor byl přítomen přejímacího řízení a v souladu s občanským zákoníkem byla stavba zápisem o předání stavby vč. přílohy soupisu vad a nedodělků převzata.

Svatava Králová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]