Vytápění objektu JSDH

Žádost: 19.3.2015
Odpověď: 19.3.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel: Vladimír Slavík
Datum narození : XX.XX.XXXX
Bydliště: XXXXXXXXXX
E-mail: [email protected]

Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pro vytápění objektu Sboru dobrovolných hasičů se v r. 2013 spotřebovalo plynu z 100 tis.Kč. Není to na tento objekt příliš mnoho? Neuvažuje se se zateplením budovy?
Děkuji za odpověď.


Dobrý den,

odpověď na Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ano v roce 2013 byly náklady na spotřebu plynu v hasičské zbrojnici v celkové výši včetně vyúčtování 96.686,-Kč, což je částka vysoká. V loňském roce už byla tato spotřeba o 30 tisíc nižší, což mohlo být způsobeno teplejší zimou, ale také ekonomičtějším chováním uživatelů.

Zateplení hasičské zbrojnice by jistě tyto náklady snížilo. Realizace této akce je otázkou přípravy rozpočtu, o kterém rozhoduje zastupitelstvo městského obvodu. To již v minulosti rozhodlo o výměně oken v hasičské zbrojnici, protože případné zateplení budovy by bylo finančně velmi náročné.

S pozdravem.

Ing. Jana Ziobrová
vedoucí odboru financí a správy majetku

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]