Revitalizace vnitrobloku – autorský dozor

Žádost: 17.3.2015
Odpověď: 19.3.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Ing. Jana Faicová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

Byl stavebníkem, tedy ÚMOb, zajištěn autorský dozor stavby Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga?

Byl autorský dozor na stavbě v jejím průběhu a jsou o tom zápisy s jeho stanovisky?

Byl autorský dozor účasten na Přejímacím řízení stavby a s jakým stanoviskem?

Jsou-li o činnosti autorského dozoru záznamy, prosil bych jejich kopie.

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou


Dobrý den,

vyjádření k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ano stavebníkem byl zajištěn autorský dozor stavby „Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava – Hrabová“.

Ano, autorský dozor byl na stavbě jak v jejím průběhu, tak při přejímacím řízením. Stanoviska autorského dozoru jsou zahrnuta do zápisů z kontrolních dnů ve stavebním deníku.

Autorský dozor při přejímacím řízení podepsal předávací protokol, jehož přílohou je soupis vad a nedodělků.

S pozdravem

Svatava Králová

Štítky:

Jeden komentář

 1. carmen říká:

  Když úřad mlčí, musí si občan vypomoci sám…

  Autorský dozor vykoná či vykonávala fy

  SHB a.s., Masná 8, 702 00 Ostrava za cenu nejvýše přípustnou 500,-Kč/hod. bez DPH.

  viz. níže.

  Nedala bych jí ani halíř a úřednici stavebního úřadu Svatavu Královou bych vyhodila na hodinu za hrubé porušení pracovní kázně.

  Zastupitelstvo dne 17.12.2014 ZAMÍTLO odklad stavby, přesto ji tato úřednice převzala.
  Díky této neuvěřitelné neprofesionalitě již přišla obec – potažmo my občané prakticky o 2 miliony na smluvní pokutě a vnitroblok stále není a jen tak brzo nebude hotov.

  Této řadové úřednice se na zastupitelstvu dne 16.3.2015 zastával náš pan starosta a horlivě také radní Petr Balušek.

  Žeby společný střet zájmů 2 bratrů a jedné sestry v triku?

  To ať posoudí jiní, kteří jsou na tyto kauzy študovaní.

  93/2169.) Rada městského obvodu Hrabová

  rozhodla

  o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava -Hrabová“ předložené dodavatelem ELSPOL spol. s.r.o., Mírová 563, 739 31 Řepiště za cenu nejvýše přípustnou 2.701.444,80 Kč vč. DPH

  a doporučuje

  zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava -Hrabová“ mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a dodavatelem ELSPOL spol. s.r.o., Mírová 563, 739 31 Řepiště dle přílohy předloženého materiálu. z.: Mgr. R. Naď
  t.: 17.9. 2014
  93/2170.) Rada městského obvodu Hrabová

  rozhodla

  o zadání zakázky malého rozsahu na výkon autorského dozoru pro realizaci stavby „Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava -Hrabová“ společnosti SHB a.s., Masná 8, 702 00 Ostrava za cenu nejvýše přípustnou 500,-Kč/hod. bez DPH.

[email protected] [email protected]