Revitalizace vnitrobloku – kolaudace stavby

Žádost zaslána: 10.3.2015
Odpověď doručena: 19.3.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Svatava Králová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Radomír Orkáč
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

poprosil bych Vás o poskytnutí informací ohledně dokončení revitalizace vnitrobloku.

1. Byla již stavba kolaudována? Pokud ano, tak kdy a kdo byl přítomen.
2. Byly sepsány nějaké výhrady, jaké?
3. Bylo-li již dílo převzato, napište mi, prosím datum převzetí.
4. Jak vysoké penále bylo stanoveno/vyčísleno (ve smlouvě bylo 20 000,- za každý den z prodlení)?
5. Naskakuje stále ještě penále z prodlení nedokončení stavby?

Děkuji za odpověď.

S pozdravem, Orkáč


Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací  k revitalizaci vnitrobloku:

K otázce č. 1 – stavby nebyla k dnešnímu dni zkolaudována a ani nebylo o vydání kolaudačního souhlasu požádáno
K otázce č. 2 – ano bylo sepsáno celkem 21 závad, které se ve velké většině týkaly výškových úprav obrubníků, předláždění nerovností chodníků a komunikací, oprava sklonů chodníků a  ramp v průchodech z ul. Příborská, dodávky ukončovacích lišt nopové folie, výškových oprav odvodnění, opravy povrchu prvků centrální ochrany…

K otázce č. 3 – ano dílo bylo dne 16.1.2015 převzato zápisem o odevzdání a převzetí stavby
K otázce č. 4 – penále bylo vyčísleno na 120 000,00 Kč
K otázce č. 5 – ne, penále už nenaskakuje

S pozdravem
Svatava Králová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]