Zaslání všech odpovědí za rok 2014

Žádost zaslána: 20.3.2015
Odpověď doručena: NE
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: tajemník, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Radomír Orkáč
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

poprosil bych Vás o poskytnutí níže požadovaných informací.

Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb. uvádí, že
v loňském roce bylo podáno celkem 14 platných žádostí.

Jelikož byla zveřejněna pouze jedna odpověd, poprosil bych Vás o zaslání všech anonymizovaných dotazů a zárověň k nim všech odpovědí. V dané věci je, podle mého názoru, porušován zákon i v letošním roce 2015.

Byl Kontrolním výborem při prověřování dodržování daného zákona,stanoven pevný termín, do kterého má být zjednána náprava?
Na kdy byl termín stanoven? Pokud pevný termín stanoven nebyl, kdy bude zjednána náprava?

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem, Orkáč

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]