Revitalizace vnitrobloku – autorský dozor II

Žádost: 19.3.2015
Odpověď: 26.3.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Ing. Jana Faicová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

Kdo prováděl autorský dozor stavby Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga?

Žádám o úplný Zápis z přejímacího řízení  včetně příloh a prezenční listiny

Jsou-li o činnosti autorského dozoru jiné  záznamy než ve stavebním deníku, prosil bych jejich kopie.

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou


Dobrý den,

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Autorský dozor prováděl vedoucí projektant společnosti SHB, a.s., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, ing. Roman Čechák.

V příloze jsou Vám zaslány : zápis z přejímacího řízení a vyžádané záznamy autorského dozoru.

S pozdravem

Svatava Králová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]