Revitalizace vnitrobloku – BOZP II

Žádost: 19.3.2015
Odpověď: 26.3.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Ing. Jana Faicová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

Jak stavebník ÚMOb  zjistil, že nemusí ustavit koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006Sb. stavby Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga?

Zpracoval zhotovitel nebo kdo jiný plán BOZP a seznámil s ním všechny dotčené osoby? Uveďte osobu způsobilou ( tzv. OZO) pro zpracování dle zákona č. 309/2006

Byly provedeny kontroly dodržování BOZP na stavbě?

Prosil bych o kopie záznamů k otázkám výše uvedeným.

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou


Dobrý den,

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na stavbě nepůsobili dva a více zhotovitelů

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností při které na stavbě pracuje 20 a více fyzických osob nepřesáhla 30 dní.

Celkový plánovaný objem prací během realizace nepřesáhl 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Plán BOZP byl zpracován ve stupni DPS, zpracovatelem plánu BOZP je Ing. Zdeněk Severin, číslo osvědčení ROVS/370/KOO/2012 ze společnosti Enviroad s.r.o.

Plán BOZP byl předán zhotoviteli společně s projektovou dokumentací. V průběhu prací bylo zhotovitelem osazeno provizorní dopravní značení, na zadní vchody domů bylo vyvěšeno upozornění na probíhající práce.

Svatava Králová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]