Revitalizace vnitrobloku – stavební dozor II

Žádost: 19.3.2015
Odpověď: NE
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Ing. Jana Faicová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

Jak byl ustanoven stavební dozor  ( technický dozor stavebníka) stavby Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga?  Např. rozhodnutím vedoucího odboru či jiného vedoucího pracovníka ÚMOb nebo např. „automaticky“ dle zvyklostí?

Jaká jsou  práva a povinnosti stavebního dozoru  stanovena jednoznačně v  náplni práce ( popisu pracovního místa) pro dozorování stavby takovéhoto rozsahu?

Jaké rozhodovací pravomoci byly stavebnímu dozoru pro přejímku stavby Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga ze strany stavebníka  tedy ÚMOb uděleny a jakým dokumentem / záznamem, ze kdy?

Jakým způsobem měl stavební dozor určeny povinnosti informovat vedení ÚMOb a konkrétně odpovědnou osobu s patřičnou rozhodovací pravomocí ? Bylo toto stanoveno?

Byli vedoucí pracovníci ÚMOb seznamování s průběhem stavby?

Prosil bych o kopie záznamů k předchozím otázkám.

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]