Revitalizace vnitrobloku – vytýkací řízení, kontrolní dny II

Žádost: 19.3.2015
Odpověď: 26.3.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Ing. Jana Faicová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

Bylo provedeno vytýkací řízení ( či jinak nazvaný a dokumentovaný pokus o vyburcování zhotovitele) se zhotovitelem stavby Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga při nezahájení prací v patřičném tempu od počátku a při skluzu v termínech v roce 2014 Vedoucím kompetentním pracovníkem ÚMOb?

Prosil bych o kopie záznamů k otázkám výše uvedeným.

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou


Dobrý den,

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Rada městského obvodu přizvala na své jednání ve dnech 26.11.2014 a 10.12.2014 jednatele společnosti realizující stavbu Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava – Hrabová k podání vysvětlení o průběhu prací.

S pozdravem

Svatava Králová

Štítky:

2 Komentáře

 1. novy vitr říká:

  O tom, že rada městského obvodu Hrabová přizvala na své jednání ve dnech 26.11.2014 a 10.12.2014

  jednatele společnosti ELSPOL, realizující stavbu Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V. Huga, Ostrava – Hrabová k podání vysvětlení o průběhu prací,
  není v usneseních z těchto dní ani zmínka.

  Předpokládal bych, že to bude v bodech – rada bere na vědomí.

  Usnesení ze dne 10.12.2014 je přesto zajímavé….

  Usnesení č. 3
  ze dne 10.12.2014

  3/66.) Rada městského obvodu Hrabová

  jmenuje

  členem Povodňové komise městského obvodu Hrabová p. Petra Baluška.

  3/67.) Rada městského obvodu Hrabová

  souhlasí

  s návrhem na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Hrabová s účinností a ve výši dle přílohy

  a ukládá

  tajemníkovi předložit návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu na jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
  z.: Mgr. J. Strniště
  t.: 17.12. 2014

  3/69.) Rada městského obvodu Hrabová

  rozhodla

  o poskytnutí mimořádné odměny ředitelce:
  a) Mateřské školy, „Klubíčko“, Příborská 28, Ostrava – Hrabová, příspěvková organizace Mgr. Alici Strnišťové

  ve výši a z důvodů dle předloženého návrhu.

 2. Stanislav Holis říká:

  Z výše uvedené odpovědi p. Králové vyplývá, že usnesení bylo slušně řečeno vyhotoveno značně laxně. Možná se můžeme i domnívat o záměru, aby se tahle informace nedostala mimo zdi úřadu (byla zatajena?). Nejsem si jistý, jestli byli o jednání s ELSPOLem ústně informováni zastupitelé a občané na následujícím zastupitelstvu v rámci bloku “zpráva o práci Rady mezi Zastupitelstvy” p. starostou. Nakonec ani nevíme, kdo se Rady účastní a z jakého důvodu. Jestli se účastní na pozvání, anebo šel jen tak náhodou kolem a stavil se.

[email protected] [email protected]