Revitalizace vnitrobloku – vytýkací řízení, kontrolní dny

Žádost: 17.3.2015
Odpověď: 19.3.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Ing. Jana Faicová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

Bylo provedeno vytýkací řízení se zhotovitelem stavby Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga při nezahájení prací v patřičném tempu od počátku a při skluzu v termínech v roce 2014?

Byly skluzy řešeny na kontrolních dnech a s jakým výsledkem? Probíhaly kontrolní dny a jsou o tom záznamy?

Prosil bych o kopie záznamů k otázkám výše uvedeným.

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou


Dobrý den,

Odpověď na Vaší žádost podle zákona č.106/1999 Sb.

Zhotovitel stavby byl několikrát zápisem ve stavebním deníku tak mailovou poštou vyzýván k posílení kapacit jak pracovníků tak mechanizace pro splnění závazného termínu. Kontrolní dny probíhaly a záznamy jsou ve stavebním deníku a potažmo v korespondenci mezi autorským dozorem a investorem.

S pozdravem

Svatava Králová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]