Moje dotazy a odpovědi z ÚMOb

Žádost: 4.4.2015
Odpověď: NE
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Starosta Mgr. Rostislav Naď
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

V příloze tohoto e mailu jsou moje dotazy a odpovědi z ÚMOb na ně. Jak jsme již na zastupitelstvu řekl, odpovědi byly z části úplné, zčásti neúplné a zčásti nebyly zodpovězeny vůbec. Podotýkám, že toto jsou již odpovědi na opakované dotazy. Snad napotřetí se podaří ÚMOb sestavit úplné informace.

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]