Poznámky z jednání redakční rady HL

Neoficiální poznámky z jednání redakční rady konaného dne 8.4.2015.

Nové směrování HL je zásluhou celé redakční rady, nikoliv pouze nových členů. Poznámky mohou být neúplné, nepřesné a zavádějící.
Přítomni: Šumbera, Trávníček, Rundt, Naď, Pavelka, Strnišťová, Orkáč
Omluveni: Fajfr

Starosta:
 • Mluvil o zkušenostech získaných při spolupráci s předchozími šéfredaktory (Sobol a Kosela).
 • Zmínil zaběhnutou praxi a základní kontury nového obsahu HL.
 • Zdůraznil, že hlavně šéfredaktor by měl být zodpovědný za konečný obsah HL.
 • Zopakoval, že z finančního pohledu není žádný problém již v dalším čísle rozšířit počet stránek ze čtyř na osm.
 • Informoval o připravovaném veřejném poděkování panu Koselovi za jeho mnohaletou práci na HL.
Šéfredaktor:
 • Posun kupředu byl díky grafice zřejmý.
 • Příprava březnového čísla byla hektická a neměla by se již opakovat.
 • Byl velký převis příspěvků.
 • V březnovém čísle byla zohledněna přání redakční rady – ta specifikovala co je nutné a co méně.
 • Zdůraznil, že by se v budoucnu již nemělo po odsouhlasení článků a vysázení grafikem v článcích škrtat, protože to přináší zásadní problémy.
 • Články by rád získával průběžně.
 • Kvitoval vytvoření společné emailové adresy ([email protected]).
 • Stránky se mohou přidat, ale měla by být zachována vyváženost – neměla by mít v HL prostor “pouze” škola.
 • Redakční rada by měla být hlavně zdrojem témat (hlavní úkol RR).
 • Požádal o kontakty na představitele místních subjektů (sokol, hasiči, škola, knihovna, .. ).
 • Měli bychom se scházet i po vydání, abychom ohodnotili předchozí číslo a stanovili témata pro číslo následující.
 • Konkrétní koncept šéfredaktor nemá, ale má představu o tom, jakým směrem a v jakém kontextu se bude ubírat (přední strana, poslední strana, …).
 • Šéfredaktor počítá s různými rubrikami (vše již bylo jinde vynalezeno, stačí nápad převzít) a v každém čísle by chtěl věnovat alespoň půl stránky rozhovoru s nějakou osobností.

Diskuze:

 • Příští téma by mohlo být / bude školství (rozhovor se zahraničním studentem, zahraniční cesta paní Strnišťové, dopravní den s policisty na dopravním hřišti za úřadem, otevřené školní hřiště – šéfredaktor se tam pokusí zastihnout nějakého návštěvníka pro rozhovor).
 • Uzávěrka HL bude vždy 15. den v měsíci, ve kterém bude dané číslo vydáno.
 • Přes tajemníka necháme nastavit automatickou odpověď na příchozí zprávy do společné emailové schránky (požadavek předá předseda Šumbera).
 • Předseda Šumbera zajistí zveřejnění emailové adresy a informací o změnách v HL.
 • Orkáč sepíše a ostatní doplní kontakty na zodpovědné osoby – fotbal, škola, školka, zahrádkáři, myslivci, atp.
 • Návrh na návrat ke klasickému novinovému papíru nebyl přijat.
 • V den roznášení HL bude tajemníkem vypublikováno originální (nenaskenované) PDF na stránkách obce.
 • Roznášení HL do schránek bude prověřeno a osoby za roznášení budou poučeny, aby důsledně HL vkládaly do schránek (ochrana před deštěm a větrem).
 • Všichni přítomní se shodli na tom, že HL mají být apolitické. Měla by platit stejná gentlemantská dohoda, jako v případě poskytnutí prostor místní hasičárny všem politickým subjektům.
 • S inzercí a reklamou se nepočítá. Podpora místních subjektů je možná ve formě článků.
 • Příští týden budou na Radě projednána pravidla pro vydávání HL, která dopíše předseda Šumbera.
 • Rubrika “před 25 lety” aneb výpisky zajímavých informací z kroniky. Rubriku dostane pravděpodobně na zodpovědnost letopisecká komise.
Nový web, aktuální rozdělení prací:
 • Dodání technických specifikací prvků, které by bylo vhodné zakomponovat již do stávajících stránek – RSS, kalendář akcí (Orkáč).
 • Sepsání seznamu oceněných webů obcí (Šumbera).
 • Prověření, zda-li je možno stávající redakční systém povýšit či rozšířit dle našich potřeb (Trávníček).
 • Prověření, zda-li je možno vzhled stávajícího redakčního systému upravit podle nové podoby HL (Trávníček).
Štítky:

Jeden komentář

 1. carmen říká:

  Vaše idea je dobrá,
  ve většině bodů s Vámi souhlasím.

  Ale… proč hned ze začátku ustupujete tlaku protekčního člena redakční rady a jeho pozadí?

  Hrabovské listy mají nový kabát a doufám že i novou koncepci.

  Školy a školky jsme si za léta vydávání HL užili víc než dost, i ve Vašem prvním čísle bylo těmto vzdělávacím zařízením ponecháno půl zpravodaje.

  Navrhuji historii, z které se odjakživa vychází – pan Slepička, pan Slíva.
  Kostel, grunty, ne každý čte hrabova.info a když se to vezme kolem a kolem, zcela zdarma supluje neschopnou radnici a tak by to nemělo být.

  A rozhovor s význačným občanem Hrabové – posílám tipy.

  Např. přímo vedle úřadu je ateliér, kde se špičkově restauruje starožitný nábytek – spojení historie a současnosti – starousedlík pan Jakubek.

  Kousek dál bydlí pan Sláma – kouzelník zahrad, na jeho zahradu se jezdí dívat celý svět. Víte o tom? A kolik lidí to v Hrabové ví? http://www.wbgarden.com/
  Kdyby ho úřad oslovil, nemusel by tak příšerně dopadnout park na náměstí a vnitroblok a je místní občan, kterého si obec neváží.

  A tak by se dalo pokračovat, určitě máte spoustu nápadů sami.

  Přechlazenou služebku dejte teď raděj k ledu, Vaší kolegyni by mohlo snad stačit rozhodnutí rady 8/137.

  Nechci Vás strašit, ale aby Vám, pokud budete moc vstřícní k protekci, pro příště nezamrzla kvalitní témata.

  To je ta pravá cestoa k větší čtivovosti HL.

[email protected] [email protected]