Bezpečnost na stavbě opravy komunikace před “Kohoutkem”

Žádost: 29.3.2015
Odpověď: 8.4.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Ing. Jana Faicová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

Kdo provádí opravu komunikace před „Kohoutkem“?

Má povinnost zajistit bezpečnost na stavbě a její zabezpečení v době mimopracovní ve smlouvě o dílo?

Kdo provádí stavební dozor?

Jak stavební úřad zareaguje na zcela nezabezpečenou stavbu ( stav z neděle po 16hodině) vzhledem k povinnostem zhotovitele dle stavebního zákona a související legislativy?

Stavba „zabezpečena“ dopravní značkou „pozor práce na komunikaci“ a „ pozor hrbol“ ( není to přesně znění značky dle zákona) a to pouze ve směru od podjezdu. Jinak NIC !!!

Děkuji předem

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou


Dobrý den,

zasílám požadované údaje.

Faicová


Kdo provádí opravu komunikace před „Kohoutkem“?

JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňáková 714/31, Ostrava Kunčice

Má povinnost zajistit bezpečnost na stavbě a její zabezpečení v době mimopracovní ve smlouvě o dílo?

ANO

Kdo provádí stavební dozor?

Ing. Tvardek Jiří, dopravní a geotechnické stavby, číslo autorizace 1102456, tel 734 514 054

Jak stavební úřad zareaguje na zcela nezabezpečenou stavbu ( stav z neděle po 16hodině) vzhledem k povinnostem zhotovitele dle stavebního zákona a související legislativy?

Stavba „zabezpečena“ dopravní značkou „pozor práce na komunikaci“ a „ pozor hrbol“ ( není to přesně znění značky dle zákona) a to pouze ve směru od podjezdu. Jinak NIC !!!

Dopravní značení bylo umístěno z obou stran jak od podjezdu tak ze strany nájezdu ulice Pod Břehy. Po upozornění paní Králové bylo doplněno i ze strany přechodu pro chodce. Z důvodu požadavku “sklenářství”, zajištění vjezdu pro návoz materiálu – nebyla stavba celkově uzavřena.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]