Zápis z jednání Komise výstavby – 16.6.2015

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie
Rady městského obvodu Hrabová dne 16. 6. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení:

  1. Komise bere na vědomí výsledky měření škodlivých látek v CTParku provedeného Zdravotním ústavem v Ostravě dne 18. 3. 2015.
  2. Komise bere na vědomí výsledky jednání dne 5. 5. 2015 mezi ÚMO Hrabová, ŘSD a OD KÚ MSK a doporučuje RMOb, aby iniciovala jednání s Magistrátem města Ostravy ve věci pořízení projektové dokumentace na rozšíření sjezdu z ul. Místecké od centra na dva jízdní pruhy a zřízení samostatného odbočovacího pásu směrem na střed Hrabové v místě kruhového objezdu u Makra.
  3. Komise bere na vědomí informaci o přípravě projektové dokumentace cyklostezky od ul. K Zyfu k ul. Želivského a souhlasí s touto trasou cyklostezky.
  4. Komise doporučuje RMOb na cyklostezce A umístit u křižovatky Mlynářská x Šídlovecká a na pravém předpolí Šídlovecké lávky vždy po jednom hranatém betonovém odpadkovém koši s igelitovým pytlem uvnitř a vyzvat majitele stánku na levém předpolí Šídlovecké lávky k zajištění sběru odpadků.
  5. Komise pověřuje p. Vašnovského doplnit k ostatním měřením hluku z ul. Místecké též měření z ulic Šídlovecké a Hradeckého vždy v místech domu nejbližšího k Místecké ul.
  6. Komise doporučuje RMOb upozornit ŘSD na potřebu opravy hlučné dilatace nadjezdu Místecké přes býv. trať Komárka.
  7. Komise doporučuje RMOb iniciovat u ÚMO Jih přestavbu sjezdu cyklostezky od ul. Aviatiků do podchodu pod Místeckou do podoby dle ČSN s cílem zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců.
  8. Komise doporučuje RMOb vyzvat vlastníka plotu u křiž. Na Konečné x Paskovská k odstranění pnoucích rostlin z plotu s cílem zlepšení výhledu při výjezdu.

Zapsal: Dvořák

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]