Příspěvek se štítkem: "zápis komise výstavby"

Zápis z jednání komise dopravy, výstavby a ekologie – 9.3. 2022

Zápis z jednání komise dopravy, výstavby a ekologie ze dne 9.3. 2022. V zápisu najdete informace k následujícím bodům: Přechod pro chodce u vstupu do areálu TJ Sokol Hrabová, Veřejné osvětlení na ulici Šídlovecké mezi ulicí Obchodní a podchodem pod ulicí Místeckou, Zkapacitnění odlehčovacího kanálu, Kruhový objezd u Shell, Chodník a můstek k hasičárně, Budova bývalé MŠ na Viktora Huga…

Zápis z jednání komise dopravy, výstavby a ekologie – 1.12. 2021

Ze zápisu z jednání komise dopravy, výstavby a ekologie ze dne 1.12. 2021 se dotýká následujících témat: Autobusová zastávka pro MŠ, pojmenování nových ulic, parkování na Šídlovci, Pilíků, kruhového objezdu u Shell, chodníku a můstku k hasičárně, budovy po MŠ Příborské, a dalších.

Zápis z jednání komise výstavby – 6.10. 2021

Sportovní hala – komise jednomyslně všemi přítomnými doporučuje radě nejprve vybudovat sportovní halu pro potřeby obce mimo areál školy a následně rekonstruovat školní tělocvičnu především podle požadavků a potřeb školy.

Zápis z jednání komise výstavby – 8.9. 2021

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie konaného 8.9. 2021 v zasedačce ÚMOb Hrabová

Zápis z jednání komise výstavby – 26.4. 2021

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 26.4. 2021

Zápis z jednání komise výstavby – 14.4. 2021

Zápis z mimořádného jednání komise dopravy, výstavby a ekologie konaného 14.4. 2021 v zasedačce ÚMOb Hrabová od 15:15 do 16:00.

Zápis z jednání komise výstavby – 13.3. 2021

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie konaného 13.3. 2021 v zasedačce TJ Sokol Hrabová

Zápis z jednání komise výstavby – 19.11. 2020

Zápis z výjezdního setkání komise výstavby, dopravy a ekologie konaného dne 19.11. 2020 v domě na adrese Paskovská 91/86

Zápis z jednání komise výstavby – 21.9. 2020

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie konaného dne 21.9. 2020 v malé zasedačce ÚMOb Hrabová

znak

Zápis z jednání komise výstavby – 22.7. 2020

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie konaného dne 22.7. 2020 v malé zasedačce ÚMOb Hrabová

[email protected] [email protected]