Zápis z jednání Komise výstavby

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie
Rady městského obvodu Hrabová dne 26. 11. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení:

 1. Komise bere na vědomí návrh zřízení samostatného odbočovacího pásu z Místecké od centra Ostravy směrem na střed Hrabové v místě kruhového objezdu u Makra a doporučuje prověřit možnost rozšíření stávající rampy od Místecké před místem odbočení samostatného odbočovacího pásu.
 2. Komise doporučuje, aby městský obvod Hrabová inicioval u městského obvodu Jih úpravu křížení cyklostezky s pěší trasou u podchodu pod Místeckou spočívající v posunu všech zábradlí o 1,5 m severněji, rozšíření chodníku v místě sloupu veřejného osvětlení a plakátové tabule o 1,5 m severněji, doplnění šipek na cyklostezce upozorňujících na vybočení cyklostezky v tomto místě, doplnění značek „Cyklisté“ s dodatkovou tabulkou „Dej přednost“ na pěší trase těsně před křížením, doplnění značky „Jiné nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou „Křížení pěších“ před podchodem od ul. Aviatiků, doplnění vodící zástěny před jižním okrajem podchodu směrem od ul. Aviatiků a náhradě současných stupňů na chodníkové části schody s rampou pro kočárky s cílem odstranění zákazu jízdy na kole v místě sjezdu a v podchodu dle návrhu konzultovaného s cyklokoordinátorem a dopravním inspektorátem. (1 člen se zdržel hlasování)
 3. Komise bere na vědomí návrh chodníku Perunova-Jezerní. Komise souhlasí s potřebou zřízení dalších stání pro hasiče. Komise doporučuje prověřit možnost využití prostoru mezi současným parkovištěm a nejbližší lípou pro parkování hasičů. Dále komise doporučuje již nyní změnit dodatkovou tabulku na současném parkovišti na „Jen pro držitele parkovacích karet ÚMO“, přičemž karty budou vydány členům SDH.
 4. Komise doporučuje prověřit možnost náhrady dopravní značky „STOP“ na ul. Mostní dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“ a trvá na posunutí dopravní značky „Zóna zákazu předjíždění“ na ul. Paskovské za křižovatkou s ul. Mostní z důvodu zlepšení výhledu z ul. Mostní.
 5. Komise žádá RMOb, aby objednala u projektanta operativní návrh úpravy umožňující výjezd autobusů z ul. Místecké původním sjezdem u pneuservisu jako pokračování vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy.
 6. Komise souhlasí s rozšířením parkoviště u ZŠ.
 7. Komise souhlasí s návrhem revitalizace prostoru před ZŠ.
 8. Komise souhlasí s 2. vstupem do ZŠ pro školní družinu a jídelnu.
 9. Komise doporučuje provést půdní vestavbu MŠ Příborská pro zřízení další třídy s využitím dotace.
 10. Komise souhlasí s návrhem přechodu na ul. Krmelínské u ul. Aviatiků.
 11. Komise doporučuje nasvětlit přechod u ZŠ.
 12. Komise doporučuje výstavbu spojovacího chodníku z parčíku ke kostelíku.
 13. Komise doporučuje pořídit návrh květinové výsadby podél komunikací, na rondelech a na veřejných prostranstvích včetně laviček.
 14. Komise doporučuje pokračovat ve výstavbě chodníku v jižní části Paskovské.
 15. Komise doporučuje na Šídlovci zřídit zónu zákazu stání vozidel nad 2,5 t mimo osobní auta dle vzoru městského obvodu Jih s vyhrazenými stáními pro tato vozidla na autobusové smyčce a na západní straně ul. Na Rozích včetně případné instalace kamer a v případě potřeby s výstavbou pro ně určené plochy u patrových garáží.
 16. Komise nemá námitek k předloženým úpravám projektu parkoviště za Šrobárovou 22 a doporučuje doplnění kamery.
 17. Komise doporučuje realizovat stavbu parkoviště na ul. Příborské dle projektu.
 18. Komise doporučuje vybudování šikmých stání na ul. Šídlovecké mezi ul. Obchodní a ul. V. Huga včetně zjednosměrnění toho úseku a ul. Obchodní.
 19. Komise doporučuje na spojkách na novém Šídlovci dobudovat vždy v prostoru před domy šikmá stání.
 20. Komise doporučuje doplnění dalších kolmých stání na Šrobárově ul.
 21. Komise doporučuje na ul.Obchodní povolit před objekty občanské vybavenosti na obou stranách stání na rozšířeném chodníku s úpravou obrubníku.
 22. Komise doporučuje před Obchodní 27+27A vyhradit v pracovní dny v době od 7 do 16 hod. 4 stání pro návštěvy lékařů a lékárny.
 23. Komise doporučuje zpomalovací práh na ul. Bělské. (1 člen proti)
 24. Komise nedoporučuje zpomalovací práh na ul. Lužné.
 25. Komise žádá Ing. Faicovou o prověření možnosti propojení od prodloužené ul. Na Farském zadem k ul. Paskovské. (1 člen proti)
 26. Komise žádá o realizaci propojení ul. Na Farském a Lužné na ul. U Řeky.
 27. Komise doporučuje iniciovat opravu propustku u Pilíků v blízkosti ul. Místecké.
 28. Komise vyslovuje poděkování paní Králové za vzornou přípravu na komisi.

Zapsal: Jan Dvořák, předseda komise

Štítky: ,

17 Komentáře

 1. Šárka Tomisová říká:

  POZOR, POZOR

  – vypadá to, že stavba parkoviště před Příborskou 18,19 je stále ve hře – bod 17.

  NUTNO bedlivě SLEDOVAT.

  • Stanislav Holiš říká:

   Ano, sledovat a vyjadřovat se k navrženým stavebním úpravám. Radnice by měla ale dopředu informovat ty, kterých se stavba bezprostředně dotkne, seznámit je i vizuálně se záměrem, zjistit si názory na potřebnost a písemně nechat stvrdit souhlas, nesouhlas nebo nezájem o záměr. Jedině tak se dá předejít zbytečným nedorozuměním a nevraživosti mezi občany a radnicí.

 2. Jan Dvořák říká:

  Chci vyslovit poděkování všem členům komise i paní Faicové a paní Králové za výdrž, protože jednání komise trvalo celkem 4,5 hod. a bylo velmi dělné díky aktivnímu přístupu všech účastníků.

 3. Martin Slepička říká:

  Až teď jsem si všiml zápisu a bodu 19: “Komise doporučuje na spojkách na novém Šídlovci dobudovat vždy v prostoru před domy šikmá stání.” Doufám, že taková hloupá věc nebude nikdy realizována, a proto se také hned opět obrátím na předsedu komise výstavby, dopravy a ekologie RMOb Hrabová pana Ing. Jana Dvořáka.

  Doufám, že komise na svém příštím zasedání změní svůj názor. Parkovací místa před okny domů nesmí být nikdy ani uvažována, natož doporučena k realizaci. Občané se budou místo do hojné zeleně dívat na řady aut a to přímo těsně před domem, to je fatální nesmysl.

  V Hrabové se i přes zvláštní “zvyky” takto nikdy nestavělo, bavil jsem se s pár občany a jsou velmi pobouřeni. Třeba u nás před domem by byla místo odpočinkové lavičky, kde si hrají děti a kde se v létě i griluje, řada parkovacích míst a to prosím přímo před vchodem a okny. Parkoviště přímo před okny, to je noční můra všech občanů, kteří zde bydlí, tj. de facto zničení pěkného místa k životu. Proč šikmá stání? Proč ne jedno podélné místo se zatravňovacími dlaždicemi, aby šlo objet jedno na pouhou minutu zaparkované auto? Takže se před mým domem vykácejí stromy a dají se tam zbytečná betonová šikmá parkovací stání? To snad nikdo nemůže myslet vážně.

  Ve spojkách, alespoň v mé před domy U Kotelny 14, Šrobárova 15 a 17 se nikdy takto neparkuje, nikdo není takový blázen, aby zavřel průjezd. Takto se parkuje pouze na půl minuty, když se vykládá nákup z obchodu a pak se jede okamžitě dál, kdo zde bydlí, ten to respektuje. Navrhovat parkoviště před okny je hnusná věc.

  • Stanislav Holiš říká:

   Ano, není nic jednoduššího, než aby se občané sešli a vyjasnili si kde a jak chtějí nebo nechtějí parkovat. Jinak se parkoviště postaví ve “veřejném zájmu” třeba i menšiny bydlících a zbytečně dojde k rozhádání sousedů.

   • Martin Slepička říká:

    Myslíš, že chce někdo parkovací místa dva metry před svými okny, když může jít o patnáct metrů doleva a pohodlně zaparkovat?

    Myslíš, že někdo chce místo lavičky a místa pro bazének svých dětí a vnuků, místa pro grilování a cvičení, parkovací místa?

    Myslíš, že někdo chce místo dosavadních stromů a keřů před svými okny zbytečná betonová šikmá parkovací místa, když může jít o patnáct metrů doleva, dvacet vpřed i dvacet vzad a tam pohodlně zaparkovat?

    Doufám tedy, že komise znovu zváží okolnosti a nedopustí zrušení lavičky, trávy, keřů a stromů přímo před okny občanů.

 4. Šárka Tomisová říká:

  KONEČNĚ.

  Doufám, že už Martine chápete můj – vlastně většiny občanů – boj proti parkovišti ve vnitrobloku. MY máme AUTA před domem – na ulici, ale teď už i za domem – v bývalém nádherném, divokém parku. Kde jsme grilovali – v létě pořád, kolikrát i přes týden, kde skotačily děti, kde se hrával fotbálek, kde jsme posedávali na vlastnoručně vyrobeném zahradním nábytku a klábosili o ničem.
  Kde nám bylo prostě dobře a úřad nám to NÁSILNĚ a podvodem – ODEBRAL.

  Nejprve to odnesly nádherné vzrostlé stromy, které v tomto prostoru vytvářely vlhké mikroklima, které již zde dnes neexistuje. A také tlumily hluk z Místecké, který již v současné době nemá kdo tlumit.

  BEZOHLEDNOST nejvyššího rázu a doufám, že za to někdo sakra zaplatí.

  A pomalu na má slova dochází… na úřadě se to pořádně sype jako domeček z karet, proto nedovolme, aby to převzali jim podobní….

  Musíme ty úředníky a politiky prostě neustále sledovat a nesmíme jim dovolit jejich povýšenou svévoli a tomu musíme – chtě nechtě, naučit i ostatní – naše milé spoluobčany.

  Na volbu nového vedení obvodu, které je více než jisté, jsem velmi zvědavá – jestli kormidlo převezmou a) politici nebo b) pracovití tahouni.

  V prostředí zkorumpované Hrabové se ale obávám, že a) bude správně. A pokud to tak dopadne, Hrabovou to velmi poškodí.

  Mé esa za lepší Hrabovou?

  Finanční komise: Hrabovská, Kopitzová, Rundt.

  Ale s jejich vrozenou skromností počítám, že to ani jeden z nich nebude chtít vzít. Ale pouze tak by to bylo v současné době správně a já je prosím, aby nad tím alespoň přemýšleli.

  Mohou totiž Hrabové vrátit KREDIT a také ÚCTU k věcem veřejným.

 5. Jan Dvořák říká:

  Přesně takto vznikají dezinformace. Komise pouze upozornila na problém, že pokud ve spojce zastaví auto, tak už ho nikdo neobjede. Složení nákupu trvá několik minut, ale naložení auta na dovolenou několik desítek minut a naložení stěhovacího auta několik hodin a navíc jsou i takoví řidiči, kteří ve spojce klidně zaparkují. Na základě usnesení komise nenastoupí zítra buldozery a pily. Na základě názoru komise by měl projektant hledat konkrétní umístění v každé lokalitě, aby nebyly negativní dopady. Zatravňovací dlaždice stačí. Osobně jsem byl také pro podélné stání, ale názor jiných členů komise byl šikmé stání a já ho akceptuji. V žádném případě se však nejedná o stavbu parkovišť!

  • Martin Slepička říká:

   Ano, máte pravdu, že vůbec netuším, jak jednání probíhalo a co a jak se přesně dojednalo a schválilo. Reaguji pouze na bod č. 19: “Komise doporučuje na spojkách na novém Šídlovci dobudovat vždy v prostoru před domy šikmá stání.”

   Prostě nechci, aby mi před domem a okny vyrostla šikmá stání, tzn. před naším domem zničení jediné zelené plochy, která ještě zbyla po již vybudovaném parkovišti vzdáleném patnáct metrů nalevo.

   Žádný občan nebude nadšen, když mu těsně před okny postaví šikmá parkovací stání, když může parkovat v blízkosti a výstavbu lze realizovat jinde lépe, po bocích ploch a domů a ne před přední části, viz mé návrhy.

   Je přece úplně logické, že se mi takový záměr nelíbí, pokud by byla komise občanů, kteří zde nebydlí, nadále přesvědčena o výstavbě parkovišť těsně před domy, tak by šly maximálně realizovat podélná stání pro vyhnutí projíždějících aut, samozřejmě s použitím zatravňovacích dlaždic.

   Stejně to je celé divný byrokratický návrh, který dělá problémy tam, kde nejsou. Ale je pravda, že jednou za deset let zablokuje spojku stěhovací auto, je šíleně velikým problémem tuto spojku vynechat a projet jinou o dvacet metrů dál či popojít s nákupem deset metrů pěšky. Kvůli tomu postavit ještě k tomu šikmá obrovská parkovací stání. Abych použil slova pana inženýra Petany: “Mě snad trefí šlak.”

   Doufám, že se tedy komise dotáže “na místa pod okny” občanů, aby šla příkladem na rozdíl od výstavby pod vedením současné rady, osobně bych tam ale nešel v zájmu zachování vlastní celistvosti.

 6. Šárka Tomisová říká:

  Ono pánové,

  pokud dopadne volba nového starosty dle šuškandy – Trávníček starostou, Pospěch místostarostou a radní se stanou Lyčka a Chlupatý, tak jsou veškeré Vaše debaty o parkování a podobně jen akademický blábol a pro kočku, protože se s Vámi nebude nikdo bavit a tito lidé si udělají čistě to, co chtějí a za prachy, které chtějí a ještě to budou umět kvalitně zamáznout.

  V dnešní době je nejdůležitější tomu zabránit a až poté je možno řešit to ostatní.

  Když to tak slyším, co hrozí, že budeme mít na radnici, musím chtě nechtě podotknout – proti této sebrance – zlatý naivní Naď.

  Já jsem opravdu pro nové volby.

 7. Jan Dvořák říká:

  Bohužel to stání aut na spojkách není jednou za 10 let, ale někde celkem běžný jev.

  • Martin Slepička říká:

   Uznávám, že někde auta stojí i více, ale spojka je pouze spojka, ne dálnice ani parkoviště. Výjimečně lze použít též jinou spojku. Možná by komise pod Vaším vedením mohla iniciovat třeba značku zákaz stání. Ale většinou zde auta nestojí trvale, ale např. jen vykládají nákup a poté odjedou na parkovací stání po bocích a na ulicích, tam ale musí být volno a proto by se alespoň některé mé návrhy na parkovací stání měly realizovat.

   Když byly prováděny studie, zveřejněné v mém článku, občané se zde jasně vyslovili pro účelná parkovací místa a odmítli ty z parkovišť, které měly být pod okny a balkóny a tam, kde by ničily již vzrostlé stromy. Nejsou spojky jako spojky, ale téměř všude se nalézají před domy dávno zasazené stromy, neboť ještě nikdy nikoho nenapadlo, že by někdo mohl navrhnout stání přímo pod okny.

   Nejlepší dle mého názoru bylo, kdyby se realizovalo několik parkovacích míst a nezasahovalo se do spojek, neboť v Hrabové většinou žijí ohleduplní lidé, kteří ví, že se má nechat průjezd pro záchranáře, a spojko zacpou pouze na dobu nezbytně nutnou při vykládání nákupů i při tom stěhování, dovážení starších lidí přímo před vchod apod.

   Možná nějaké podélné místo ze zachraňovacích dlaždic by šlo udělat, ale šetrně, a ne šikmá stání před okny. To je pak ničení pěkného životního prostoru.

 8. Jan Dvořák říká:

  Není záměrem komise protlačovat nějaké dříve zamítnuté řešení parkovišť u spojek, ale iniciujeme hledání nového, optimálního.

 9. Přemysl říká:

  Ideální by bylo podzemní parkoviště pod šídloveckým parkem.

  • Šárka Tomisová říká:

   A víte, že ano?
   Tak se to totiž dělá v cizině, zachovávají se zelené plochy a využívají se podzemní parkoviště. To je opravdu úžasný nápad a myslím si, že i proveditelný. A nemuselo by jít pouze o jedno patro. Auta by neparkovala kolem parku, ale pod parkem.
   Parkování pro místní (1 trvalé bydliště, jedna poznávací značka) by bylo zdarma a na kartu. Byly by tam umístěny kamery, takže by tam každý rád parkoval.
   Toto parkování znám z Alleghe, což je malé alpské městečko v Dolomitech. V tomto městečku se hrál i olympijský hokej.
   Ulice by se vyčistily od aut (samozřejmě, že ne zcela) a mohly by si na nich hrát děti, jak to bylo dříve.
   Ano, drahé by to určitě bylo, ale prosadit by se to dalo, z evropských rozvojových fondů.
   Proč?
   Starý Šídlovec je druhá nejstarší ucelená kolonie na Severní Moravě, hned po Jubilejní.
   A existují i solidní lidé na vyšších postech, kteří si váží odkazu minulých generací a mohou to evropské komisi doporučit, protože ne, že to tuší, ale vědí, že se jim to stoprocentně vrátí v zachování svébytného prostoru a vděku nejenom místních obyvatel.

   P.S.: A ani se člověk nenaděje a už má Radek O., nasledovníky. Ale bez něho a pana Slívy bychom se o Tobě Přemku asi nikdy nedozvěděli 🙂

[email protected] [email protected]