Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 18

František Záviský, učitel

Narodil se 11. prosince 1908 jako syn Josefa Záviského z č.p. 164, dělníka v továrně na celulosu ve Vratimově. Studoval na měšťanské škole v Zábřehu n. Odrou a na ústavě ku vzdělávání učitelů ve Slezské Ostravě.

František Záviský v r. 1933 [str. 214 – 227]

František Záviský v r. 1933 [str. 214 – 227]

Během studií dvakrát těžce onemocněl. Ve 4. ročníku byl celý rok v rekonvalescenci, takže dodatečné zkoušky a maturitu vykonal až v září 1930.

Působil na obecné škole J. A. Komenského v Lazích okr. Fryšták, na Jubilejní škole T. G. Masaryka v Pudlově u Bohumína, v Dětmarovicích a v Německé Lutyni.

Byl vzdělavatelem Sokola a jednatelem Místní osvětové komise v Dětmarovicích, jednatelem Slezské matice osvěty a obecním knihovníkem v Pudlově. Konal přednášky a proslovy při různých příležitostech, jak toho vzdělávací činnost v menšinovém území vyžadovala.

Ing. Antonín Hotový, lesní asistent

Antonín Hotový v r. 1936 [str. 214 – 227]

Antonín Hotový v r. 1936 [str. 214 – 227]

Narodil se 23. prosince 1911. Jeho otec, vrchní četnický strážmistr, byl velitelem četnické stanice v Hrabové. Studoval na čsl. státní reálce v M. Ostravě a na vysoké škole zemědělské v Brně, kde byl v r. 1934 prohlášen lesním inženýrem. Působí jako lesní asistent státní lesní správy v Liptovském Hrádku.

Zdeňka Olivová, odborná učitelka

Zdeňka Olivová [str. 214 – 227]

Zdeňka Olivová [str. 214 – 227]

Narodila se 11. dubna 1912. Její otec byl řídícím učitelem. Po vyjití měšťanské školy ve Vratimově, Bystřici pod Hostýnem a Slezské Ostravě studovala na českém státním ústavu ku vzdělávání učitelů na Slezské Ostravě. Působila na obecné škole v Nové Bělé, Hrabůvce, Hrabové a po vykonané zkoušce způsobilosti v r. 1936 působila na měšťanské škole chlapecké v M. Ostravě – Vítkovicích a v Zábřehu n. Odrou.
Byla činná v těl. jednotě Sokol jako cvičitelka žákyň a dorostenek.

Ing. Břetislav Balušek, volonter

Břetislav Balušek v r. 1937 [str. 215 – 228]

Břetislav Balušek v r. 1937 [str. 215 – 228]

Narodil se 16. července 1914 jako syn Josefa Baluška, horníka z č.p. 103. Studoval na čsl. státní reálce v M. Ostravě a na čsl. technice v Praze, kde byl v r. 1937 prohlášen kulturním inženýrem.

Jest zaměstnán jako volonter ve stavebním oddělení Vítkovického hutního a horního těžířstva.

Ing. C. Bohumil Němčanský

Bohumil Němčanský v r. 1937 [str.215 – 228]

Bohumil Němčanský v r. 1937 [str.215 – 228]

Narodil se 7. září 1914 jako syn Bohumila Němčanského, obchodníka z č.p. 39. Po vyjití dvou tříd měšťanské školy v Zábřehu n. Odrou studoval na reálném gymnasiu v M. Ostravě a na Masarykově reálce v Praze.

Nyní studuje na vysoké škole zemědělské v Praze, odbor lesního inženýrství.

Jaroslav Mutina, úředník

Jaroslav Mutina v r. 1934 [str. 215 – 228]

Jaroslav Mutina v r. 1934 [str. 215 – 228]

Narodil se 15. ledna 1915 jako syn Inocence Mutiny, horníka z č.p. 50. Studoval na státní vyšší průmyslové škole strojnické v M. Ostravě – Vítkovicích.

Jest zaměstnán jako konstrukter – technický úředník ve Vítkovických železárnách.

Štěpánka Hotová, vysokoškolská studentka

Štěpánka Hotová v r. 1936 [str. 216 – 229]

Štěpánka Hotová v r. 1936 [str. 216 – 229]

Narodila se 31. března 1917. Její otec, vrchní četnický strážmistr Antonín Hotový byl velitelem četnické stanice v Hrabové. Studovala na státním čsl. gymnasiu v M. Ostravě a od r. 1937 studuje na filosofické fakultě Masarykovy university v Brně.

V r. 1935 byla jako septimánka vyznamenána II. cenou při ideových a tělovýchovných závodech středních a odborných škol Ostravska v oboru vlastní tvorby literární za povídku „Marta“. Povídka má podklad v tragické smrti Marty Slavíkové z Hrabové, její přítelkyně a spolužačky.

Leopold Mikolajek, učitel

Leopold Mikolajek v r. 1936 [str. 216 – 229]

Leopold Mikolajek v r. 1936 [str. 216 – 229]

Narodil se 4. května 1937 jako syn Karla Mikolajka z č.p. 289, slévače ve Vítkovických železárnách. Studoval na učitelském ústavě ve Slezské Ostravě. Bylo to v době největší hospodářské krise, kdy otec pracoval jen omezeně. Proto si přivydělával vyučováním méně nadaných studentů.

Působil na obecné škole v Hrabůvce a v Dolních Životicích u Opavy. Největší jeho zálibou je cestování. Procestoval celou Moravu, jižní Čechy a částečně i Slovensko.

Alois Stibor, vysokoškolský student

Alois Stibor v r. 1937 [str. 216 – 229]

Alois Stibor v r. 1937 [str. 216 – 229]

Narodil se 9. dubna 1919, jako syn Aloise Stibora z č.p. 357, hutníka Vítkovických železáren. Studoval na státní čsl. reálce v M. Ostravě a nyní studuje na vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství v Praze.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]