Zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu [3]

Naši zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu, aby společně začali řešit dlouhodobé problémy s dopravou v Hrabové. Jelikož z jednání neexistuje nahrávka a ani nikdo nepořizoval zápis, dovolím si vše shrnout dle svých poznámek.

V dnešním pokračování popíšu získané informace, které se týkají bodu číslo dvě, tedy výstavby protihlukových stěn na Místecké.

Program jednání:

  1. Zrušení dálničního poplatku na silnici Místecká v úseku od Makra po Frýdek-Místek.
  2. Výstavba protihlukových stěn na Místecké.
  3. Výstavba kruhového objezdu u ČS PHM Shell na ul. Frýdecká.
  4. Řešení neúnosné situace na Paskovské ulici.
  5. Plány s jižní tangentou (od Shellky podél řeky Ostravice, přes Paskov, Mitrovice)
  6. Plány s prodlouženou Moravskou (z jižního okraje Vítkovic do Kunčic)

ad 2) Výstavba protihlukových stěn na Místecké.

Náměstek Unucka přítomným sdělil, že dle měření (pozn. pravděpodobně je myšlena Hluková mapa 2017) není nikde v Ostravě stanovený limit hlučnosti překračován. Nicméně uvedl, že Ředitelství silnic a dálnic má dostatek peněz a nemá tak finanční problém vystavět protihlukové stěny kdekoliv. Pokud by to však ŘSD učinilo bez potřebného měření hygieny, bylo by to, dle jeho tvrzení, z jejich strany protizákonné.

Ze zkušenosti z jiných míst tak doporučuje našemu městskému obvodu zakoupit hlukoměr a měřit si několik týdnů hlučnost vlastními silami. Jakmile budeme mít nějaké hodnoty a vytipovaná místa, kde si myslíme, že je překračování hlučnosti opakovaně změřitelné, máme kontaktovat hygienu.

Nápad jsme kvitovali s tím, že navrhujeme ještě jednu další možnost jak šířící se hluk snížit. V některých obcích, které rovněž bojují s hlukem (včetně Prahy) se ukazuje, že na hluk má vliv i maximální povolená rychlost. Někde jsou dokonce i hmatatelné výsledky… „Snížená rychlost znamená pro Vilsnici menší hluk, prokázalo měření“. Náměstek však na tento nápad neuměl reagovat a slíbil, že nechá věc prověřit a napíše nám přes starostu.

Mimochodem, víte, že se o snížení rychlosti na Místecké již v minulosti žádalo (rok 2010, Moravskoslezský kraj Pan Miroslav Novák I. náměstek hejtmana MSK)?

Vážený pane náměstku,

v souvislosti s Vaším úsilím zrušení zpoplatněním dálnice D1 na území statutárního města Ostravy, se na Vás obracíme se žádostí o přehodnocení zpoplatnění rychlostní silnice R, Místecká. Hrabová je součástí Ostravy, proto se mimo jiné domníváme, že na problém rychlostní silnice R/56 Místecká na území statutárního města Ostravy (od kilometru 39,2 po 42,2) by mělo být pohlíženo stejnou optikou jako na dálnici D1.

Požadujeme, dle našeho názoru oprávněně, aby D1 a R56 byly pojednány jako jeden celek, jeden problém, byť v různých částech Ostravy…

Zároveň Vás žádáme o podporu záměru městského obvodu snížit rychlost na silnici R56 ze 120 km/hod. na 80km/hod. (pokračování v úseku ve směru na Frýdek Místek, od sjezdu u MAKRA po hranici statutárního města Ostravy), které dle našeho názoru přinese snížení vlivu hlučnosti na okolní bytovou zástavbu a zvýšení bezpečnosti dopravy.

Mgr. Rostislav Naď, starosta

Zpět do roku 2019, jak náměstek slíbil, tak i splnil… o dva dny později zaslal starostovi email, ve kterém napsal:

Pošlete dopis na ŘSD, že z důvodu vysokého hluku chcete snížit rychlost v úseku Průmyslová zóna x začátek Ostravy. Pošlete mě v rozdělovníku.

Email současného náměstka přišel ve stejný den, kdy jsme měli jednání rady obce, takže jsme o dalším postupu ve věci snížení rychlosti ještě nejednali. O čem jsme však jednali, bylo zakoupení hlukoměru.

Dohodli jsme se, že hlukoměr zakoupíme co nejdříve (hotovo), abychom ho stihli umístit do míst, u kterých lze očekávat zvýšení hluku projíždějících aut po otevření prodloužené Mostní. Jedno místo mám již dohodnuto s Martinem Veselým (kterého prodloužený úsek díky absenci protihlukových stěn pravděpodobně postihne poměrně dost) a ve středu 14.8. nebo čtvrtek 15.8. u něj již zakoupený hlukoměr umístíme tak, abychom byli schopni později porovnat výsledky, jakmile bude tento nový úsek hojně využíván.

Po několika málo týdnech se přesune měření na místa v Hrabové, kde lze předpokládat překročení limitů díky provozu z Místecké. Očekáváme, že překračování naměříme v okolí hřbitova či v nejvyšších patrech některých činžovních domů na Šídlovci. O tom však napíšu, až to bude více aktuální…

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]