Zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu [5a]

Naši zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu, aby společně začali řešit dlouhodobé problémy s dopravou v Hrabové. V dnešním pokračování popíšu získané informace, které se týkají řešení neúnosné situace na Paskovské ulici. Jelikož se však jedná o informace získané spíše PO JEDNÁNÍ a je jich hodně, dovolím si tento bod rozdělit do několika článků.

Program jednání:

 1. Zrušení dálničního poplatku na silnici Místecká v úseku od Makra po Frýdek-Místek.
 2. Výstavba protihlukových stěn na Místecké.
 3. Výstavba kruhového objezdu u ČS PHM Shell na ul. Frýdecká.
 4. Řešení neúnosné situace na Paskovské ulici.
 5. Plány s jižní tangentou (od Shellky podél řeky Ostravice, přes Paskov, Mitrovice)
 6. Plány s prodlouženou Moravskou (z jižního okraje Vítkovic do Kunčic)

Na úvod se musím omluvit za nepřesné informace, které jsem uvedl minule. Přestože jsem si informace ověřoval na více místech, dopustil jsem se chyby – nepožádal jsem „ještě“ MMO o informaci, jestli náhodou neprovádí sčítání dopravy oni, nenapadlo mě to.

Minule jsem napsal:

Kolik aut ve skutečnosti odbočilo do/z Tajgy, nebo později na severní část Paskovské, to nikdo neví a ani při nejmenším netuší. Dokonce ani nevíme (můžeme jen hodně nepřesně tušit díky měření na ulici Rudé armády v Paskově, parkoviště u Green Gas DPB, a.s.), kolik aut jezdí po jihu Hrabové!

Čísla opravdu existují a dokonce již vím, kdy a kde se přesně měřilo. Vše po zpracování zveřejním! Děkuji tímto Janu Dvořákovi za kritiku, kterou mi někde na internetu uštědřil. Zjednodušeně napsal, že lžu;-) Omlouvám se tedy za nepřesné informace, ale chybu samozřejmě napravím, nebyla úmyslná. Škoda, že tyto informace nikdo nezískával a nezveřejňoval u nás v Hrabové v minulosti, určitě tak mohl učinit i Honza Dvořák, místo neustálé kritiky starosty. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, znáš to Honzo, že?:)

4. Řešení neúnosné situace na Paskovské ulici

Co se týká Paskovské ulice, tak v podstatě zde se na jednání nebylo o čem moc bavit, všichni o problému víme a nikdo neví, jak to řešit… . Domnívám se, že náměstek Unucka neví jak z pohledu kraje zatížení Paskovské řešit jinak než prodlouženou Mostní, jestli to je dostatečné řešení, ukáže čas.
Zastupitelé z Hrabové ho však zasypali dotazy (nejvíce asi Jiřka Kelnarová) a přiznávám, že jeden z dotazů byl nový a opravdu zajímavý (vyznačen červeně):
 • Kdy naposledy se sčítala na Paskovské doprava?
  • Odpověď náměstka: ŘSD měřilo v letech 2010 a 2016.
 • Bude zákaz aut nad 12t na Paskovské platit v Paskově hned u Místecké, nebo až dále blíž k Hrabové? A dozví se řidiči již v Paskově, že přes Hrabovou platí zákaz a nesmí tam jet?
  • Za RMOb Ostrava-Hrabová jsem poskytl informaci, že jsme toto řešili a že zákaz bude platit až v Hrabové a že v Paskově budou upozorňující značky.
  • Pozn. značky již v současnosti visí…
 • Jiřina Kelnarová se zeptala, jestli bude po otevření Mostní provedena změna kategorizace Paskovské.
  • Miroslav Poláček k tomu řekl, že tuto informaci zjistil od hejtmana také…, že se změna chystá (viz níže).
  • Odpověď náměstka: Ano, severní část Paskovské bude místní komunikací ve správě města.
Změna kategorizace Paskovské
Jak jsem psal výše, paní Kelnarová zjistila, že po otevření nového úseku Mostní má projít Paskovská procesem změny kategorizace. Přestože jsme se o Mostní a Paskovské na jednání rady obce v minulosti bavili mnohokrát, tuto informaci jsem já osobně do té doby neměl. Miroslav Poláček slova paní Kelnarové potvrdil a na jednání s náměstkem a zastupiteli se zmínil, že se v lednu letošního roku ptal hejtmana Ivo Vondráka na zrušení zpoplatnění D56, který mu v odpovědi napsal tuto informaci:
„Záměrem kraje a města zde bylo vytvořit novou, bezpečnou a kapacitní komunikaci, která by právě ze zastavěného území Hrabové vyvedla tranzitní dopravu směřující od obcí na východě přes Hrabovou k dálnici D56. Stavba nemá za cíl vytvořit příležitost pro novou, vyšší dopravní zátěž Hrabové, ale naopak nejkratší cestou tranzit od Vratimova přes Hrabovou vyvést k dálnici  po pozemní komunikaci se všemi současnými bezpečnostními a ochrannými prvky. Tato stavba současně umožní i rasantní omezení dopravy ve směru sever – jih. Severní část ul. Paskovská bude pak převedena do správy města a umožní místní reprezentaci omezit dopravu až na úroveň dopravní obsluhy; jižní část ul. Paskovská zůstane v síti silnic III. třídy, ale bude zde možné dokončit koncepci omezení těžké nákladní dopravy v tahu Ostrava – Frýdek-Místek.“ 
Po jednání s náměstkem hejtmana napsal Miroslav Poláček ke změně kategorizace zde na Hrabová.Info v komentářích následující:
„My si tam můžeme dát jakoukoli značku, třeba i zákaz vjezdu, vjezd povolen pouze zde bydlícím a zásobování nebo průjezd zakázán, cokoli, je to na nás. V tom je meritum věci! V naší moci je omezit vjezd i osobním vozům! Druhá věc je, jak zajistit dodržování této značky řidiči, když doposud těžké vozy nad 12 t se podařilo jen omezit, v žádném případě zastavit. Kontrola a represe jsou nedostatečné. A to opravdu velký problém.“
Ač bychom si tu pravomoc „umístit jakoukoliv značku“ moc přáli, bohužel to není správný výklad M. Poláčka. Každá dopravní značka, respektive každá úprava, podléhá legislativnímu procesu (pro jistotu telefonicky konzultováno s MMO i s nezávislým odborníkem, který vyřizoval „náš“ zákaz tranzitu aut nad 12t s Frýdkem-Místkem).
K tomuto i k celé změně kategorizace Paskovské se mi vyjádřil pracovník z Odboru dopravy Magistrátu města Ostravy:

Umístění zákazové dopr. značky na jakoukoliv komunikaci se předem projednává podle zákona, dneska už za účasti veřejnosti (viz §§171 a násl. Správního řádu zák. č. 500/2004 Sb.), vyjadřuje se k němu dopravní policie a  měl by na něm (na tom umístění) být patrný veřejný zájem. Dále předpokládám, že ul. Paskovská, i když případně bude vyřazena ze sítě silnic, stane se potom místní komunikací vyššího významu a nebude svěřena městskému obvodu. Rozhodování o ul. Paskovské tedy podle mě i nadále nebude přímo závislé na postupu Úřadu městského obvodu Hrabová. Navíc z dopravního hlediska bude ul. Paskovská  pořád významnou sběrnou komunikací v rámci přilehlé části města. To jsou důvody, pro které si myslím, že umístění zákazu vjezdu všech vozidel na ul. Paskovskou není  vhodné, takové silné omezení nemáme –pokud vím- ani na koncových úsecích nejpodřadnějších místních komunikací.

Později mi daný úředník ještě zaslal upřesnění:

Pokusil jsem se zjistit informace, které máme o převodu ul. Paskovské u nás na odboru dopravy,  a mohu Vám dodatečně sdělit k  Vašemu dotazu následující:

 • ohledně převodu a vyřazení sil. II/478 ul. Paskovské ze sítě krajských silnic není nutné, anebo dokonce ani už možné, cokoliv podnikat, už jsou uzavřeny dohody mezi krajem a městem o tom, že v úseku sil. II/478 mezi  mimoúrovňovou křižovatkou na sil. I/56 u Makra a novou okružní křižovatkou s ul. Mostní  převezme komunikaci  statutární město Ostrava od kraje.
 • převzatá bývalá silnice nebude svěřována městskému obvodu, jezdí po ní autobusová MHD a má celoměstský význam, jak jsem už psal prve, předpokládá se, že bude místní komunikaci II. tř. ve správě a údržbě Ostravských komunikací, a.s.
 • další úsek ul. Paskovské (sil. III/4705) od ul. Mostní směrem do Paskova zůstává trvale krajskou silnicí.

Ještě bych chtěl upřesnit své trochu liché tvrzení  uvedené v textu výše, ÚMOb Hrabová bude pro MK II. tř. ul. Paskovskou silničním správním úřadem, takže rozhodovací pravomoc v intencích zákona č. 13/1997 sb. o pozemních komunikacích na ní mít bude.

Závěrečné shrnutí je tedy takové, že ke změně kategorizace Paskovské ulice sice dojde (město je již s krajem dohodnuto), ale Hrabové tato „změna“ nijak nepomůže. Hrabová si dopravu nijak sama jednoduše omezovat nebude moci, jak si někteří mysleli. Každé umístění značky či jiná změna bude podléhat (dlouhému) legislativnímu procesu a všechny změny musí být v obecném zájmu…

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]