Další boj s drtičkou odpadů v Hrabové je již jen na dvou našich občanech

Statutární město Ostrava sdělilo, že jakožto účastník územního řízení neuplatní žádné z připomínek městského obvodu k předmětnému záměru. Magistrát města Ostravy, které územní řízení vede, navíc sdělil, že městský obvod nepokládá
za účastníka územního řízení.

O zamítnutí žádosti o účastnictví řízení Hrabové se pravděpodobně postaral ten, kdo mimo usnesení rady obce a mimo stanovisko komise výstavby, formuloval tuto odpověď (viz reakce starosty v PDF):

Jsme si vědomi, že městský obvod má ve své správě sousední pozemky parc. č. 1982 a 2008/4 v k.ú. Hrabová, ale vzhledem ke skutečnosti, že se na nich nachází pozemní komunikace, stěží bychom dokazovali negativní vlivy z posuzovaného provozu ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona na tuto komunikaci.

Upřímně si přeji, ať to, že bude v Hrabové drtička, nijak nesouvisí s pozemky firmy TEFCObezprostředně sousedící s drtičkou (viz mapy.cz), kterou vlastní člen místní organizace ODS v Hrabové, a na kterých má již dlouhé měsíce v plánu stavět náš starosta Igor Trávníček. Mimochodem, společnosti TEFCO se podařilo vyjednat s majitelem areálu drtičky vjezd nákladních aut, protože přes most na ulici Na Farském nesmí prozatím auta jezdit.

Může mi někdo vysvětlit, co přesně znamená ve strategickém plánu tato formulace? A proč se starosta strategickým plánem neřídí? Opravdu je více než roční práce mnoha lidí jen přetavena v car papíru?

Nepřipustit vznik nových podnikatelských aktivit, obtěžujících občany zápachem, hlukem či nadměrnou nákladní dopravou.

Snímek části strategického plánu

Snímek části strategického plánu

Jestli slovo NEPŘIPUSTIT znamená:

… pokud to slovo NEPŘIPUSTIT skutečně výše uvedené popisuje, pak je vše v naprostém pořádku

V kauze „Drtírna odpadu“ je velmi mnoho „náhod“ a „otazníků“ (viz výše a níže), které by nám měl někdo již konečně vysvětlit…

Pozemky Tefco jsou i částečně v ochranné zeleni, kde je nepřípustné stavět

Pozemky Tefco vedle drtičky jsou i částečně v ochranné zeleni, kde je nepřípustné stavět. Pak se ukázalo, že tam chce stavět i starosta…

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Nepřipustit opravdu znamená nepřipustit, resp. snažit se všemi dostupnými prostředky zabránit. Ostatně právě kvůli drtičky se tento návrh do Strategického plánu dával. Současný stav je ovšem výsledkem činnosti celé doříjnové rady.

[email protected] [email protected]